HP LaserJet 3050 All in One Printer - Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

background image

Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

Protokol TCP zajišťuje rozdělení dat na pakety a uspořádání paketů na přijímající straně, čímž poskytuje
spolehlivou a garantovanou službu předávání dat mezi jednotlivými uzly v síti. Po doručení datových
paketů do místa určení vypočítá protokol TCP kontrolní součet a prověří, zda data nejsou porušena.
Pokud byla data paketu při přenosu porušena, protokol TCP vyřadí daný paket a vyžádá si jeho nové
zaslání.