HP LaserJet 3050 All in One Printer - Protokol UDP (User Datagram Protocol)

background image

Protokol UDP (User Datagram Protocol)

Protokol UDP poskytuje podobné služby jako protokol TCP. Protokol UDP však nepotvrzuje příjem dat
a podporuje transakce typu dotaz/odpověď bez zajištění spolehlivosti nebo záruky doručení dat.
Protokol UDP se používá tehdy, když není vyžadováno potvrzení příjmu ani spolehlivost, například při
rozesílání vyhledávacích zpráv.

180

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW