HP LaserJet 3050 All in One Printer - Struktura a třídy adres IP

background image

Struktura a třídy adres IP

Adresa IP je tvořena 32 bity informací a je rozdělena do 4 sekcí, z nichž každá obsahuje 1 bajt. Celkem
tedy obsahuje 4 bajty:

xxx.xxx.xxx.xxx

Pro efektivní směrování byly sítě rozděleny do tří tříd, takže směrování může začínat jednoduše určením
úvodního bajtu informací v adrese IP. Tři typy adres IP, které společnost InterNIC přiřazuje, se označují
jako třídy A, B a C. Třída sítě určuje, co identifikuje každá ze čtyř částí adresy IP, jak znázorňuje níže
uvedená tabulka:

Tabulka 9-7

Formát tříd adres IP

Třída

První bajt adresy xxx. Druhý bajt adresy

xxx.

Třetí bajt adresy xxx.

Čtvrtý bajt adresy xxx

A

Síť.

Hostitel.

Hostitel.

Hostitel.

B

Síť.

Síť.

Hostitel.

Hostitel.

C

Síť.

Síť.

Síť.

Hostitel.

Jak ukazuje

Tabulka 9-8 Charakteristiky tříd sítí

, každá třída sítě se liší identifikátorem v úvodním bitu,

rozsahem adres, počtem dostupných sítí každého typu a maximálním počtem hostitelů, jaký každá třída
umožňuje.

CSWW

TCP/IP

181

background image

Tabulka 9-8

Charakteristiky tříd sítí

Třída

Charakteristiky tříd
sítí

Rozsah adres

Maximální počet sítí
ve třídě

Maximální počet
hostitelů v síti

A

0

0.0.0.0 až
127.255.255.255.

126.

Více než 16 milionů.

B

10.

128.0.0.0 až
191.255.255.255.

16,382.

65,534.

C

110.

192.0.0.0 až
223.255.255.255.

Více než 2 miliony.

254.