HP LaserJet 3050 All in One Printer - Výchozí brána

background image

Výchozí brána

Výchozí brána je brána (nebo směrovač), která bude používána k přenosu paketů mezi sítěmi (není-li
určeno jinak). Je určena adresou IP.

Pokud je v síti více bran nebo směrovačů, je výchozí bránou obvykle adresa první nebo nejbližší brány
či směrovače. Pokud v síti nejsou žádné brány nebo směrovače, je výchozí bránou obvykle adresa IP
síťového uzlu (například pracovní stanice nebo zařízení).

CSWW

TCP/IP

183

background image

184

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW