HP LaserJet 3050 All in One Printer - Maska podsítě

background image

Maska podsítě

Maska podsítě je mechanismus používaný pro rozdělení jedné sítě IP do několika různých podsítí. Pro
danou třídu sítě je k identifikaci podsítě použita ta část adresy IP, která je obvykle použita k identifikaci
uzlu. Maska podsítě je použita na každou adresu IP pro určení části používané pro podsítě a části
používané pro identifikaci uzlu. Příklad naleznete v tabulce

Tabulka 9-9 Příklad: Maska podsítě

255.255.0.0 aplikovaná na síť třídy A

.

Tabulka 9-9

Příklad: Maska podsítě 255.255.0.0 aplikovaná na síť třídy A

Adresa sítě třídy A

Síť 15

xxx

xxx

xxx

Maska podsítě

255

255

0

0

Pole adresy IP po použití masky
podsítě

Síť

Podsíť

Hostitel

Hostitel

Příklad adresy IP uzlu v podsíti 1

15

1

25

7

Příklad adresy IP uzlu v podsíti
254

15

254

64

2

Jak znázorňuje

Tabulka 9-9 Příklad: Maska podsítě 255.255.0.0 aplikovaná na síť třídy A

, adresa „15“

v síti IP třídy A byla přiřazena společnosti ABC. Aby mohla společnost ABC používat více sítí, použije
se maska podsítě 255.255.0.0. Tato maska podsítě určuje, že druhý bajt adresy IP bude použit
k identifikaci až 254 podsítí. Při použití tohoto značení je každé zařízení jednoznačně identifikováno ve
své vlastní podsíti. Společnost ABC však může obsahovat až 254 podsítí, aniž by došlo k porušení jejich
přiděleného adresovacího prostoru.