HP LaserJet 3050 All in One Printer - Používání sešívačky

background image

Používání sešívačky

Sešívačka je připevněna zepředu na pravé straně zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom. Do
zásobníku sešívačky můžete vložit až 20 listů média (80 g/m

2

), spustí se tím sešívací mechanismus,

který všechna vložená média spojí jednou sponkou.

Poznámka

Sešívačka funguje nezávisle na ovládacím panelu a softwaru zařízení a nesešívá

provedené tiskové úlohy automaticky. Sešívačka nevyžaduje žádná nastavení a negeneruje
žádná chybová ani stavová hlášení.

Obrázek 10-1

Umístění sešívačky

186

Kapitola 10 Sešívačka (pouze zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom)

CSWW