HP LaserJet 3050 All in One Printer - Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

background image

Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

Balíte-li znovu tiskárnu, postupujte podle následujících pokynů:

Pokud je to možné, přiložte vzorky tisku a 5 až 10 listů papíru nebo jiného tiskového média, na
které nebylo možné správně tisknout.

Vyjměte z tiskárny všechny moduly DIMM (paměťové) a pečlivě je uschovejte.

UPOZORNĚNÍ

Statická elektřina může paměti DIMM poškodit. Při manipulaci s

paměťovými moduly DIMM noste na zápěstí uzemněný antistatický náramek.

Odeberte a uložte všechny kabely, zásobníky a volitelné příslušenství instalované v tiskárně.

Odeberte a uložte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nebezpečí poškození uložte tiskovou kazetu do původního

obalu nebo ji uložte tak, aby nebyla vystavena světlu.

Je-li to možné, použijte původní přepravní obal a balicí materiál. Poškození během přepravy
vyplývající z nedostatečného zabalení je vaší zodpovědností
. Pokud k tiskárně původní balicí
materiály již nemáte, obraťte se na místní poštu, kde získáte informace o zabalení tiskárny.

Společnost Hewlett-Packard doporučuje, abyste pro dopravu zařízení pojistili.

382

Dodatek B Servis a podpora

CSWW

background image

C