HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skenování do elektronické pošty

background image

Skenování do elektronické pošty

Skenování do elektronické pošty je podporováno pouze u programů elektronické pošty, které podporují
protokol MAPI (Messaging Application Programming Interface). Mnoho verzí populárních programů
elektronické pošty protokol MAPI patrně podporuje. Chcete-li zjistit, zda vámi používaný program pro
elektronickou poštu podporuje protokol MAPI, přečtěte si jeho dokumentaci.

Poznámka

Chcete-li použít tuto funkci v systému Windows, musí být před zahájením

skenování do elektronické pošty v nastavení skenování nastaven cíl elektronické pošty. Další
informace naleznete v části

Programování tlačítka Skenovat do na zařízení

. V operačních

systémech Macintosh lze tuto funkci nastavit na kartě Sledování zařízení. Další informace
naleznete v nápovědě online programu Správce HP.

1.

Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém
místě.

-nebo-

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat do

.

3.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte cíl elektronické pošty.

4.

Stisknutím tlačítka

Spustit skenování

nebo připojíte naskenovanou položku do nově vytvořené

zprávy elektronické pošty.

138

Kapitola 8 Skenování

CSWW