HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skenování do souboru

background image

Skenování do souboru

1.

Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém
místě.

-nebo-

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se po vložení položky do vstupního zásobníku
automatického podavače dokumentů program Správce HP.

-nebo-

Pokud skenujete ze skleněné desky skeneru (nebo pokud se program Správce HP nespustí
automaticky), klepněte na ikonu Správce HP na panelu Dock.

3.

V programu Správce HP klepněte na možnost Skenovat.

4.

Klepněte na možnost Vybrat cíl.

5.

V rozevírací nabídce klepněte na možnost Uložit do souboru a zadejte název souboru.

CSWW

Skenování ze zařízení a z programu Správce HP (systém Macintosh)

141

background image

6.

Klepněte na tlačítko Uložit.

7.

Program Skenování HP LaserJet zavřete klepnutím na možnost Zavřít.