HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vysvětlení metod skenování

background image

Vysvětlení metod skenování

Libovolnou předlohu lze skenovat následujícími způsoby.

Skenování ze zařízení: Spusťte skenování přímo ze zařízení pomocí tlačítek skenování na
ovládacím panelu zařízení. Tlačítko

Skenovat do

lze naprogramovat na skenování do složky

(pouze systém Windows) nebo do elektronické pošty.

Další informace naleznete v částech

Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém

Windows)

a

Skenování ze zařízení a z programu Správce HP (systém Macintosh)

.

Skenování z počítače pomocí programu Skenování HP LaserJet (Windows): Ve skupině
programů Hewlett-Packard vyberte možnost Skenování. Spustí se program Skenování
HP LaserJet. Další informace naleznete v části

Skenování pomocí programu Skenování

HP LaserJet (systém Windows)

.

Pokud je zařízení přímo připojeno k počítači, můžete program Skenování HP LaserJet otevřít také
stisknutím tlačítka

Spustit skenování

na ovládacím panelu zařízení.

Skenování pomocí programu Správce HP (systém Macintosh): Klepněte na ikonu
Správce HP na panelu Dock. Další informace naleznete v části

Skenování ze zařízení a z programu

Správce HP (systém Macintosh)

.

Skenování ze softwaru používajícího standard TWAIN: Zařízení podporuje standard TWAIN a
pracuje s programy v systémech Windows a Macintosh, které podporují skenování pomocí
standardu TWAIN. Další informace naleznete v části

Skenování pomocí jiného programu

.

Skenování z programu podporujícího standard WIA (Windows Imaging Application):
Zařízení podporuje standard WIA a pracuje s programy v systémech Windows, které podporují
skenování pomocí standardu WIA. Další informace naleznete v části

Skenování pomocí jiného

programu

.

Poznámka

Chcete-li se naučit ovládat a používat program pro rozpoznávaní textu, nainstalujte

si z disku CD-ROM se softwarem program Readiris. Software pro rozpoznávání textu je také
označován jako software OCR (Optical Character Recognition).

136

Kapitola 8 Skenování

CSWW