HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zrušení úlohy skenování

background image

Zrušení úlohy skenování

Chcete-li zrušit úlohu skenování, použijte jeden z následujících postupů:

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Zrušit

.

Klepněte na tlačítko Zrušit v dialogovém okně na obrazovce.

Zrušíte-li úlohu skenování, vyjměte předlohu ze skleněné desky skeneru nebo ze vstupního zásobníku
automatického podavače dokumentů (ADF).

Poznámka

Tyto postupy se u operačních systémů Macintosh liší.

142

Kapitola 8 Skenování

CSWW