HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nápověda k ovladači tiskárny (Windows)

background image

Nápověda k ovladači tiskárny (Windows)

Nápověda k ovladači tiskárny není součástí nápovědy k programu. Nápověda k ovladači tiskárny
poskytuje vysvětlení k tlačítkům, zaškrtávacím políčkům a rozevíracím seznamům použitým v ovladači
tiskárny. Obsahuje také pokyny pro provedení běžných tiskových úloh, jako jsou oboustranný tisk, tisk
více stránek na jeden list papíru a tisk první stránky nebo obálky na jiný papír.

Okna s nápovědou k ovladači tiskárny vyvoláte jedním z následujících způsobů:

Klepněte na tlačítko Nápověda.

Stiskněte klávesu

F1

na klávesnici počítače.

Klepněte na symbol otazník v pravém horním rohu okna ovladače tiskárny.

Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v okně ovladače a pak klepněte na položku
Co je to?.

16

Kapitola 2 Software

CSWW