HP LaserJet 3050 All in One Printer - Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro přímá připojení (USB)

background image

Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro přímá připojení (USB)

Tato část popisuje postup instalace tiskového softwaru pro systémy Mac OS X V10.3 a
Mac OS X V10.4.

Chcete-li používat soubory PDD, musí být instalován ovladač Apple PostScript. Používejte ovladač
Apple PostScript, který se dodává s počítačem Macintosh.

Instalace softwaru tiskového systému

1.

Zapojte kabel USB mezi portem USB tiskárny a portem USB počítače. Použijte standardní
2metrový kabel USB.

2.

Vložte disk CD tiskárny do jednotky CD-ROM a spusťte instalační program.

3.

Na ploše systému poklepejte na ikonu CD.

4.

Poklepejte na ikonu Installer.

5.

Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

6.

Při připojení tiskárny k počítači se automaticky vytvoří fronty USB. Pokud však nebude před
připojením kabelu USB spuštěn instalační program, bude fronta používat obecný formát PPD.
Chcete-li frontu PPD změnit, otevřete program Centrum tisku nebo Nástroj pro instalaci tiskárny,
vyberte správnou tiskovou frontu a klepněte na možnost Zobrazení informací. Otevře se
dialogové okno Informace o tiskárně. V místní nabídce vyberte možnost Model tiskárny a potom
v místní nabídce, ve které je vybrána možnost Obecné, vyberte správný formát PPD pro tuto
tiskárnu.

7.

Vytiskněte zkušební stránku nebo stránku z libovolného programu, abyste zkontrolovali, zda je
software pro zařízení správně nainstalován.

CSWW

Software pro Macintosh

21

background image

Pokud instalace selže, proveďte instalaci softwaru pro zařízení znovu. Pokud se to nepodaří,
přečtěte si pokyny pro instalaci nebo nejaktuálnější soubory readme na disku CD-ROM nebo na
letáku, který je součástí balení, nebo navštivte příslušné webové stránky podpory s nápovědou a
dalšími informacemi (viz

Středisko služeb zákazníkům společnosti HP

).