HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurovat zařízení Macintosh (Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4)

background image

Konfigurovat zařízení Macintosh (Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4)

Konfigurovat zařízení Macintosh je webový program, který poskytuje přístup k informacím o zařízení
(například informace o stavu spotřebního materiálu a nastavení zařízení). Pomocí programu
Konfigurovat zařízení Macintosh lze sledovat a spravovat zařízení z počítače.

Poznámka

Program Konfigurovat zařízení Macintosh můžete používat pouze tehdy, je-li

provedena úplná instalace softwaru.

Můžete zkontrolovat stav zařízení a vytisknout informační stránky.

Můžete zkontrolovat a změnit systémová nastavení zařízení.

Můžete zkontrolovat výchozí nastavení tisku.

Můžete zkontrolovat a změnit nastavení faxu včetně odesílání faxů, přijímání faxů, telefonního
seznamu faxu, nastavení rychlého vytáčení a sestav faxu.

Můžete zkontrolovat a změnit nastavení sítě včetně konfigurace IP, rozšířené konfigurace, mDNS,
SNMP a hesel.

Panel Konfigurovat zařízení Macintosh lze zobrazit, je-li zařízení připojeno přímo k počítači nebo je-li v
síti.

Poznámka

Ke spuštění a instalaci panelu Konfigurovat zařízení Macintosh není nutné mít

přístup k Internetu.

Zobrazení panelu Konfigurovat zařízení Macintosh, pokud je zařízení připojeno přímo k počítači

1.

Panel Správce HP otevřete klepnutím na ikonu Správce HP na panelu Dock.

2.

Na panelu Správce HP klepněte na možnost Nastavení.

3.

Vyberte možnost Konfigurace zařízení, v prohlížeči se zobrazí domovská stránka programu
Konfigurovat zařízení Macintosh.

20

Kapitola 2 Software

CSWW

background image

Zobrazení panelu Konfigurovat zařízení Macintosh, pokud je zařízení připojeno k síti

1.

Otevřete jeden z těchto podporovaných webových prohlížečů:

Safari 1.2 nebo novější,

Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novější,

Netscape Navigator 4.75 nebo novější,

Opera 6.05 nebo novější.

2.

Do webového prohlížeče zadejte adresu IP zařízení, otevře se domovská stránka programu
Konfigurovat zařízení Macintosh.