HP LaserJet 3050 All in One Printer - Postup čištění dráhy papíru z ovládacího panelu zařízení

background image

Postup čištění dráhy papíru z ovládacího panelu zařízení

Pokud nemáte přístup k panelu HP ToolboxFX, můžete tisknout a používat čisticí stránku z ovládacího
panelu zařízení.

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

vyhledejte nabídku Servis.

3.

Stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

vyhledejte položku Režim čištění.

5.

Stiskněte tlačítko .

6.

Po zobrazení výzvy vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.

7.

Opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte a zahájíte proces čištění.

Zařízením pomalu projde jedna stránka. Po dokončení procesu stránku zahoďte.

294

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW