HP LaserJet 3050 All in One Printer - Čištění jednotky podávacího válce automatického podavače dokumentů (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392

background image

Čištění jednotky podávacího válce automatického podavače

dokumentů (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Pokud u automatického podavače dokumentů dochází k potížím s podáváním dokumentů, můžete
vyčistit jednotku podávacího válce podavače.

1.

Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

2.

Otevřete kryt automatického podavače.

3.

Stiskněte kulaté zelené tlačítko a současně nadzvedněte zelenou páčku. Otočte zelenou páčku
zcela do otevřené polohy. Jednotka podávacího válce by měla zůstat navrchu.

290

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW

background image

4.

Vyjměte jednotku a otřete ji měkkým suchým hadříkem.

5.

Vraťte jednotku na původní místo v automatickém podavači ADF. Největší válec musí být umístěn
vzadu a strana s ozubenými koly musí být dále od vás.

6.

Zvedněte zelenou páčku tak, aby se plochý zelený výstupek dostal mezi válce. Stiskněte zelenou
páčku směrem dolů, aby se ozvalo zaklapnutí.

7.

Chcete-li zkontrolovat správnost instalace, zvedněte zelenou páčku tak, aby zůstala v otevřené
pozici. Jednotka podávacího válce by měla zůstat spojena s páčkou a neměla by vypadávat.

CSWW

Čištění zařízení

291

background image

8.

Zkontrolujte, zda je jednotka na obou stranách uchycena zelenými háčky.

9.

Sklopte zelenou páčku a zavřete kryt podavače.

Poznámka

Dochází-li v podavači k uvíznutí, kontaktujte místního autorizovaného

poskytovatele služeb HP. Další informace naleznete v části

Středisko služeb zákazníkům

společnosti HP

.

10.

Zapojte napájecí kabel a zařízení zapněte.

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

292

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW