HP LaserJet 3050 All in One Printer - Protokol přijetí faxu

background image

Protokol přijetí faxu

Protokol přijetí faxu na panelu HP ToolboxFX uvádí všechny faxy přijaté v poslední době a informace
o nich včetně data a času přijetí, čísla úlohy, čísla faxu, počtu stran, výsledků a zmenšený obraz faxu.

Při přijetí faxu do počítače připojeného k zařízení obsahuje fax odkaz Zobrazit. Klepnutím na tento
odkaz otevřete novou stránku, která obsahuje informace o tomto faxu.

Klepnutím na libovolné záhlaví sloupce v protokolu přijetí faxu nastavíte řazení informací podle tohoto
sloupce vzestupně nebo sestupně.

Sloupec Výsledky obsahuje informace o stavu faxu. Pokud pokus o odeslání faxu nebyl úspěšný, tento
sloupec obsahuje popis důvodu, proč nebyl fax přijat.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.

Další informace o faxech najdete v části

Fax

.