HP LaserJet 3050 All in One Printer - Dotazování zařízení

background image

Dotazování zařízení

Vypnutím dotazování zařízení na panelu HP ToolboxFX snížíte datový provoz v síti, nebudou pak ale
k dispozici některé funkce panelu HP ToolboxFX: automaticky otevíraná upozornění, aktualizace
protokolů faxu, schopnost přijímat faxy do tohoto počítače a skenování pomocí tlačítka

Skenovat do

.

Chcete-li zapnout dotazování zařízení, proveďte tyto dvě akce:

V panelu HP ToolboxFX zrušte zaškrtnutí možnosti Vypnout dotazování zařízení.

Zapněte jednu z vypnutých funkcí dotazování zařízení na panelu HP ToolboxFX.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.