HP LaserJet 3050 All in One Printer - Manipulace s papírem

background image

Manipulace s papírem

Možnosti manipulace s papírem na panelu HP ToolboxFX umožňují konfigurovat výchozí nastavení.
Jedná se o stejné možnosti, jaké jsou k dispozici v nabídkách Manipulace s papírem a Tisk na
ovládacím panelu. Další informace naleznete v části

Používání ovládacího panelu zařízení

.

Musíte nastavit majetkové číslo. Majetkové číslo není nastaveno od výrobce. Toto číslo je uloženo v
zařízení pro účely jeho identifikace.

Pokud v zařízení dojde papír, jsou k dispozici tři možnosti pro obsluhu tiskových úloh:

Vyberte možnost Čekat na vložení papíru.

Vyberte možnost Zrušit v rozevíracím seznamu Akce při spotřebování papíru, tím stornujete
tiskovou úlohu.

Vyberte možnost Nahradit v rozevíracím seznamu Časový limit při spotřebování papíru, tím
odešlete tiskovou úlohu na jiný zásobník papíru.

Pole Časový limit při spotřebování papíru určuje, jak dlouho bude zařízení čekat, než provede
vybranou akci. Můžete zadat dobu 0 až 3600 sekund.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.