HP LaserJet 3050 All in One Printer - PostScript

background image

PostScript

Možnost PostScript můžete použít, pokud používáte osobní nastavení tisku PostScript. Pokud je
možnost Tisknout postskriptovou chybu zapnutá, při vzniku chyby PostScript se automaticky
vytiskne chybová stránka PostScript.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.