HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk

background image

Tisk. Mění výchozí nastavení tisku na zařízení, například počet kopií a orientaci papíru.

PCL5e. Zobrazuje a mění nastavení PCL5e.

PostScript. Zobrazuje a mění nastavení postscriptu.

Tisk

Možnosti nastavení tisku na panelu HP ToolboxFX slouží ke konfiguraci nastavení pro všechny funkce
tisku. Jedná se o stejné možnosti, jaké jsou k dispozici v nabídce Nastavení tisku na ovládacím panelu.
Další informace naleznete v části

Používání ovládacího panelu zařízení

.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.

280

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW