HP LaserJet 3050 All in One Printer - Informační stránky

background image

Informační stránky

Informační stránky jsou uloženy v paměti zařízení. Tyto stránky napomáhají při zjišťování chyb zařízení
a jejich řešení.

Poznámka

Jestliže při instalaci nebyl správně nastaven jazyk zařízení, lze nastavení ručně

změnit tak, aby se tyto stránky tiskly v jednom z podporovaných jazyků. Jazyk je možné změnit
pomocí softwaru HP ToolboxFX. Další informace naleznete v části

HP ToolboxFX

.