HP LaserJet 3050 All in One Printer - Stránka konfigurace sítě

background image

Stránka konfigurace sítě

Stránka konfigurace sítě uvádí nastavení zařízení pro práci v síti.

Konfigurační stránku sítě lze vytisknout ze zařízení nebo z panelu HP ToolboxFX. Chcete-li vytisknout
tuto stránku ze zařízení, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko .

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Konfigurovat síť a pak stiskněte tlačítko .