HP LaserJet 3050 All in One Printer - Stránka stavu spotřebního materiálu (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Stránka stavu spotřebního materiálu (HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom)

Stránka Stav spotřebního materiálu uvádí zbývající životnost tiskové kazety HP. Je na ní rovněž uveden
odhadovaný počet zbývajících stran, počet vytisknutých stran a další informace o spotřebním materiálu.
Stránku Stav spotřebního materiálu lze vytisknout ze zařízení nebo z panelu HP ToolboxFX. Chcete-li
vytisknout tuto stránku ze zařízení, postupujte podle následujících pokynů.

1.

V nabídce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Stav spotřebního materiálu a pak stiskněte tlačítko

.

Poznámka

Informace o spotřebním materiálu jsou také dostupné pomocí softwaru

HP ToolboxFX.

1.

Oblast tiskových kazet. Tato oblast je rozdělena na části pro jednotlivé tiskové kazety a obsahuje
informace o tiskových kazetách HP. Jsou zde informace o objednacím čísle jednotlivých tiskových
kazet, stavu životnosti tiskových kazet, zbývající životnosti jednotlivých tiskových kazet vyjádřené
v procentech i graficky a o odhadovaném počtu zbývajících stran. Tyto informace nemusí být pro
neoriginální spotřební materiál uvedeny. Pokud je nainstalován neoriginální spotřební materiál,
zobrazí se místo toho upozornění.

2.

Informace pro objednání. Tato část obsahuje základní informace o objednání spotřebního
materiálu HP. Další informace naleznete v části

Kontrola stavu a objednávání spotřebního

materiálu (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

.

3.

Informace o recyklaci. V této části naleznete odkaz na webovou stránku obsahující informace o
recyklaci. Další informace naleznete v části

Výměna a recyklace spotřebního materiálu

.

270

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW