HP LaserJet 3050 All in One Printer - Stránka využití

background image

Stránka využití

Stránka využití uvádí statistiky využívání zařízení, jako například počet kopií z plochého skeneru nebo
automatického podavače dokumentů, počet odeslaných a přijatých faxů, počet vytisknutých stránek
nebo počet stránek uvíznutých v automatickém podavači dokumentů.

Stránku využití lze vytisknout ze zařízení nebo z panelu HP ToolboxFX. Chcete-li vytisknout stránku
využití ze zařízení, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Stránka využití a pak stiskněte tlačítko .