HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ukázková stránka

background image

Ukázková stránka

Chcete-li vytisknout ukázkovou stránku, postupujte podle následujících pokynů.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Ukázková stránka a potom stiskněte tlačítko .

Tuto stránku lze také zobrazit z panelu HP ToolboxFX.