HP LaserJet 3050 All in One Printer - Integrovaný webový server

background image

Integrovaný webový server

Toto zařízení je vybaveno integrovaným webovým serverem, který poskytuje přístup k informacím o
zařízení a síťových činnostech. Webový server poskytuje prostředí, ve kterém lze spouštět webové
programy a které je velmi podobné prostředí operačního systému (jako je například systém Windows),
ve kterém jsou spouštěny programy v počítači. Výstup těchto programů pak lze zobrazit pomocí
webového prohlížeče, jako je Microsoft Internet Explorer, Safari nebo Netscape Navigator.

Integrovaný webový server je uložen v hardwarovém zařízení (například v zařízení vše v jednom) nebo
ve firmwaru, nejedná se o software načtený na síťový server.

Výhodou integrovaného webového serveru je, že poskytuje rozhraní k zařízení, ke kterému může získat
přístup libovolný uživatel s počítačem připojeným k síti, ve které je připojeno toto zařízení. Není nutné
instalovat ani konfigurovat žádný speciální software, stačí mít v počítači nainstalován podporovaný
webový prohlížeč. Chcete-li otevřít integrovaný webový server, zadejte adresu IP zařízení do řádku
Adresa v prohlížeči. (Adresu IP naleznete, vytisknete-li konfigurační stránku. Další informace o vytištění
konfigurační stránky najdete v části

Konfigurační stránka

.)

Poznámka

U operačních systémů Macintosh můžete po nainstalování softwaru pro systém

Macintosh dodaného se zařízením použít integrovaný webový server prostřednictvím připojení
USB.