HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skladování spotřebního materiálu

background image

Skladování spotřebního materiálu

Při uskladňování tiskových kazet postupujte podle těchto pokynů:

Nevyjímejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nebudete používat.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tiskové kazety světlu po delší dobu než několik minut, mohlo

by dojít k jejich poškození.

Rozsahy teplot pro provoz a skladování naleznete v části

Specifikace provozního prostředí

.

Skladujte spotřební materiál ve vodorovné poloze.

Skladujte spotřební materiál na tmavém, suchém místě mimo působení zdrojů tepla a
magnetického pole.