HP LaserJet 3050 All in One Printer - Výměna tiskové kazety

background image

Výměna tiskové kazety

Výměna tiskové kazety

1.

Otevřete dvířka tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

2.

Uchopte úchyt tiskové kazety a vytáhněte ji v přímém směru ven ze zařízení. Přečtěte si informace
o recyklaci uvnitř balení tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

3.

Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu, odstraňte z tiskové kazety oranžový kryt a vytažením
oranžového poutka odstraňte ochrannou pásku.

CSWW

Výměna tiskové kazety

295

background image

4.

Zasuňte kazetu do zařízení, až zapadne pevně na své místo.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

5.

Zavřete dvířka tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

UPOZORNĚNÍ

Při znečištění oděvu tonerem použijte k očištění čistý hadřík. Znečištěné věci

vyperte ve studené vodě. Horká voda zapustí toner do látky.

296

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW

background image

Výměna automatického podavače dokumentů na zařízení

HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom

Je-li automatický podavač dokumentů na zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom poškozený
nebo nepracuje-li správně, můžete ho vyměnit. Informace o objednání spotřebního materiálu najdete v
části

Příslušenství a informace o objednání

.

UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se automatický podavač dokumentů vyměnit, dokud vám to

nedoporučí Středisko služeb zákazníkům.

Poznámka

Automatický podavač dokumentů na zařízení HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v

jednom nelze vyměnit.

Výměna podavače ADF

1.

Zvedněte víko na zařízení.

2.

Stisknutím páček k sobě a zvednutím nahoru odpojte konektor.

3.

Podavač dokumentů zvedněte a nakloňte ho dopředu tak, aby se jeho závěsy odpojily od zařízení.
Potom jej vyjměte.

CSWW