HP LaserJet 3050 All in One Printer - Podporované gramáže a formáty médií

background image

Podporované gramáže a formáty médií

Optimálních výsledků dosáhnete použitím obyčejného kopírovacího papíru gramáže 75 až 90 g/m

2

.

Dbejte na to, aby měl papír dobrou kvalitu a nebyl naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahoval
hrbolky, skvrny, uvolněné částice, prach, nebyl zkrabatělý, zvlněný a neměl ohnuté okraje.

Poznámka

Zařízení podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů tiskových médií.

Kapacita zásobníků a přihrádek se může měnit v závislosti na gramáži a síle média a okolních
podmínkách. Používejte jen fólie, které jsou určeny pro tiskárny HP LaserJet. Toto zařízení není
kompatibilní s fóliemi pro inkoustové a černobílé tiskárny.

Tabulka 3-2

Technické údaje prioritního vstupního zásobníku, HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom

Médium

Rozměry

1

Gramáž

Kapacita

2

Papír

Minimální: 76 x 127 mm

60 až 163 g/m

2

Až 10 listů papíru gramáže 80 g/m

2

Maximální: 216 x 356 mm

Obalový papír HP Cover

3

Stejné jako předchozí vypsané
minimální a maximální formáty

203 g/m

2

1 list

Fólie a neprůhledná fólie

Síla: 0,10 až 0,13 mm

1 fólie

Štítky

4

Síla: až 0,23 mm

1 list se štítky

Obálky

Až 90 g/m

2

Až 10

1

Zařízení podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů tiskových médií. Seznam podporovaných formátů naleznete v tiskovém
ovladači.

2

Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle média a na podmínkách provozního prostředí.

3

Společnost Hewlett-Packard nezaručuje výsledky tisku na jiné typy silného papíru.

4

Hladkost: 100 až 250 (Sheffield).

Tabulka 3-3

Technické údaje zásobníku 1, HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom

Médium

Rozměry

1

Gramáž

Kapacita

2

Minimální velikost

76 x 127 mm

60 až 163 g/m

2

250 listů papíru gramáže 80
g/m

2

Maximální velikost

216 x 356 mm

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

16K (195 x 270 mm)

195 x 270 mm

16K (7,75 x 10,75 palce)

197 x 273 mm

16K (184 x 260 mm)

184 x 260 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (ISO)

176 x 250 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Executive

191 x 267 mm

CSWW

Podporované gramáže a formáty médií

31

background image

Médium

Rozměry

1

Gramáž

Kapacita

2

8,5 x 13 palců

216 x 330 mm

1

Zařízení podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů tiskových médií. Seznam podporovaných formátů naleznete v tiskovém
ovladači.

2

Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle média a na podmínkách provozního prostředí.

Tabulka 3-4

Technické údaje prioritního vstupního zásobníku pro jednotlivé listy, HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom

Médium

Rozměry

1

Gramáž

Kapacita

2

Papír

Minimální: 76 x 127 mm

60 až 163 g/m

2

1 list

Maximální: 216 x 356 mm

Obalový papír HP Cover paper

3

Stejné jako předchozí vypsané
minimální a maximální formáty

203 g/m

2

1 list

Fólie a neprůhledná fólie

Síla: 0,10 až 0,13 mm

1 fólie

Štítky

4

Síla: až 0,23 mm

1 list se štítky

Obálky

Až 90 g/m

2

1 obálka

1

Zařízení podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů tiskových médií. Seznam podporovaných formátů naleznete v tiskovém
ovladači.

2

Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle média a na podmínkách provozního prostředí.

3

Společnost Hewlett-Packard nezaručuje výsledky tisku na jiné typy silného papíru.

4

Hladkost: 100 až 250 (Sheffield).

Tabulka 3-5

Technické údaje zásobníku 2 a doplňkového zásobníku 3, HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom

Médium

Rozměry

1

Gramáž

Kapacita

2

Minimální velikost

148 x 210 mm

60 až 105 g/m

2

250 listů papíru gramáže
80 g/m

2

Maximální velikost

216 x 356 mm

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (ISO)

176 x 250 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Executive

191 x 267 mm

8,5 x 13 palců

216 x 330 mm

1

Zařízení podporuje široký rozsah standardních formátů tiskových médií. Seznam podporovaných formátů naleznete v tiskovém ovladači.

2

Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle média a na podmínkách provozního prostředí.

Tabulka 3-3

Technické údaje zásobníku 1, HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom (pokračování)

32

Kapitola 3 Technické údaje médií

CSWW

background image

Tabulka 3-6

Technické údaje automatického podavače dokumentů, HP LaserJet 3050 vše v jednom

Médium

Rozměry

Gramáž nebo síla

Kapacita

Minimální velikost

148 x 105 mm

60 až 105 g/m

2

30 listů papíru gramáže 80 g/m

2

(dokumentový papír)

Maximální velikost

216 x 381 mm

1

1

Pro média formátu Legal (216 x 356 mm) a větší vkládejte do automatického podavače dokumentů stránky po jedné.

Tabulka 3-7

Technické údaje automatického podavače dokumentů, HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom

Médium

Rozměry

Gramáž nebo síla

Kapacita

Minimální velikost

127 x 127 mm

60 až 90 g/m

2

(dokumentový

papír)

50 listů papíru gramáže 80 g/m

2

(dokumentový papír)

Maximální velikost

216 x 381 mm

Poznámka

K faxování, kopírování a skenování křehkých, příliš tenkých či příliš silných předloh

nebo fotografií na zařízení HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom používejte
skleněnou desku skeneru. Skleněnou desku skeneru lze také využít při funkci „upravit na stránku“
při kopírování. Umístěním předloh přímo na skleněnou desku skeneru dosáhnete nejvyššího
rozlišení faxů, kopírování a skenování.

CSWW

Podporované gramáže a formáty médií

33