HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prostředí pro tisk a skladování

background image

Prostředí pro tisk a skladování

V ideálním případě by prostředí pro tisk a skladování médií mělo mít pokojovou teplotu nebo velmi
blízkou pokojové teplotě a nemělo by být ani příliš suché ani příliš vlhké. Upozornění: Papír rychle
absorbuje a ztrácí vlhkost.

Vysoká teplota v kombinaci s vlhkostí papír poškozuje. Vysoká teplota způsobuje, že se vlhkost z papíru
odpařuje, zatímco nízká teplota způsobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu papíru. Topná tělesa a
klimatizace odstraní z místnosti většinu vlhkosti. Při otevření balíku ztrácí papír vlhkost, což způsobuje
tvorbu pruhů a rozmazávání. Vlhké počasí nebo ochlazovací zařízení mohou způsobit zvýšení vlhkosti
v místnosti. Po otevření balíku s papírem absorbuje papír nadměrnou vlhkost, což způsobuje světlý tisk
a výpadky. Když papír ztrácí a nabírá vlhkost, může se také zkroutit. To může způsobit uvíznutí papíru.

Skladování papíru a manipulace s ním jsou tedy stejně důležité jako samotný proces výroby papíru.
Podmínky prostředí pro skladování papíru přímo ovlivňují podávání papíru a kvalitu tisku.

Nenakupujte větší množství papíru, než jaké můžete v krátkém čase spotřebovat (přibližně tři měsíce).
Při dlouhém skladování se může papír vlivem vlhkosti a teploty poškodit. Plánování je důležité, aby se
předešlo poškození velké zásoby papíru.

Neotevřený balík papíru v uzavřených balících vydrží stabilní i několik měsíců. Pravděpodobnost
poškození otevřených balíků papíru vlivem prostředí je mnohem vyšší, zejména pokud nejsou zabaleny
v izolační látce odolné proti vlhkosti.

Pro zajištění optimální kvality tisku je třeba média skladovat v udržovaném prostředí. Je vyžadována
teplota v rozmezí od 20 do 24 °C s relativní vlhkostí od 45 do 55 %. K hodnocení prostředí pro skladování
papíru jsou užitečné následující zásady:

Tiskové médium by se mělo skladovat při pokojové nebo velmi podobné teplotě.

Vzduch nesmí být příliš suchý ani příliš vlhký.

Nejlepší způsob skladování otevřeného balíku papíru je znovu jej pečlivě zabalit do obalu odolného
proti vlhkosti. Je-li zařízení používáno v extrémních podmínkách, vybalujte jen takové množství
papíru, jaké spotřebujete během dne, abyste zabránili nechtěným změnám vlhkosti.

Neskladujte papír a tisková média v blízkosti zdrojů tepla, výstupů klimatizace, v blízkosti oken
nebo dveří, které jsou často otevřené.

34

Kapitola 3 Technické údaje médií

CSWW

background image

4