HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

background image

Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

1.

V dialogovém okně Tisk vyberte možnost Funkce tiskárny.

2.

V seznamu Sady funkcí vyberte možnost Úpravy a poté vyberte Ruční tisk na druhou stranu.

3.

Vytiskněte dokument.

4.

Po vytisknutí první strany odstraňte zbývající média ze vstupního zásobníku a dejte je stranou,
dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

56

Kapitola 5 Tisk

CSWW

background image

5.

Odeberte vytisknuté stránky, vytištěnou stranu ponechejte dole a vyrovnejte stoh.

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

6.

Znovu vložte stoh médií do vstupního zásobníku. Potištěná strana by měla být otočena dolů a horní
hrana by měla směřovat do zařízení.

1

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

7.

Na obrazovce počítače klepněte na tlačítko OK a počkejte na vytištění druhé strany.

CSWW

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Macintosh

57