HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk titulní stránky (Macintosh)

background image

Tisk titulní stránky (Macintosh)

Pokud chcete, můžete vytisknout samostatnou titulní stránku dokumentu obsahující určitou zprávu
(například „Důvěrné“).

Tisk úvodní stránky

1.

Otevřete ovladač tiskárny (viz

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

V rozevírací nabídce Titulní stránka vyberte, zda chcete titulní stránku vytisknout Před
dokument
nebo Za dokument.

3.

Pokud používáte systém Mac OS X V10.3 nebo Mac OS X V10.4, vyberte v rozevírací nabídce
Typ titulní stránky zprávu, která má být na titulní stránce vytisknuta.

Poznámka

Pokud chcete vytisknout prázdnou úvodní stánku, vyberte jako typ úvodní

stránky typ Standard (Standardní).