HP LaserJet 3050 All in One Printer - Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows

background image

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows

Při tisku z aplikace je mnoho funkcí zařízení přístupných z tiskového ovladače. Úplné informace o
funkcích, které jsou dostupné v tiskovém ovladači, naleznete v nápovědě k tiskovému ovladači. V této
části jsou popsány následující funkce:

Vytvoření a použití rychlých nastavení

Vytváření a používání vodoznaku

Změna velikosti dokumentů

Nastavení vlastního formátu papíru z ovladače tiskárny

Použití odlišného papíru a tisk obalů

Tisk prázdné první nebo poslední stránky

Tisk více stránek na jeden list papíru

Tisk na obě strany

Poznámka

Nastavení v tiskovém ovladači a v aplikaci mají obvykle přednost před nastaveními

zvolenými na ovládacím panelu. Nastavení v aplikaci mají obvykle přednost před nastaveními
v tiskovém ovladači.