HP LaserJet 3050 All in One Printer - Použití odlišného papíru a tisk obalů

background image

Použití odlišného papíru a tisk obalů

Chcete-li vytisknout první stránku, která je odlišná od ostatních stránek v tiskové úloze, postupujte podle
uvedených pokynů.

1.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Na kartě Papír nebo Papír/Kvalita vyberte vhodný papír pro první stránku tiskové úlohy.

3.

Klepněte na zaškrtávací políčko Použít jiný papír nebo obálky.

4.

Vyberte v seznamu stránky a titulní stránky, které chcete tisknout na jiný papír.

5.

Chcete-li vytisknout titulní a zadní stránku, musíte také vybrat možnost Přidat prázdnou či
předtištěnou obálku
.

-nebo-

Vyberte vhodný typ nebo zdroj papíru pro ostatní stránky tiskové úlohy. Zařízení je nyní nastaveno
tak, aby vytisklo dokument na vybraný typ papíru.

Poznámka

Formát papíru musí být pro všechny stránky tiskové úlohy stejný.