HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

1.

Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např.
hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:

Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem směrem do tiskárny.

Do všech ostatních zásobníků vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem
směrem k zadní části zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte papír s vyšší gramáží než 105 g/m

2

. Mohlo by dojít k uvíznutí

papíru.

2.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

3.

Na kartě Úpravy zaškrtněte políčko Tisk na obě strany (ručně).

4.

Klepněte na tlačítko OK.

5.

Odešlete tiskovou úlohu do zařízení.

6.

Přejděte k zařízení. Odstraňte ze zásobníku 1 veškerý nepotištěný papír. Do zásobníku, který je
uveden na ovládacím panelu, vložte stoh papíru s vytisknutou první stranou.
Vložte papír
potisknutou stranou nahoru a dolním okrajem směrem do zařízení. Postupujte podle pokynů v okně
na obrazovce, které se zobrazilo ještě před opětovným vložením stohu papíru s vytisknutou první
stranou tiskové úlohy.

7.

Na displeji ovládacího panelu se může zobrazit výzva, které požaduje stisknutí tlačítka, chcete-li
pokračovat.

CSWW

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows

53