HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vytváření a používání vodoznaku

background image

Vytváření a používání vodoznaku

Vodoznak je upozornění, například Důvěrné, které je vytištěno na pozadí každé stránky dokumentu.

Použití existujícího vodoznaku

1.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Na kartě Efekty klepněte na rozevírací seznam Vodoznaky.

3.

Klepněte na vodoznak, který chcete použít.

4.

Má-li být vodoznak zobrazen pouze na první stránce dokumentu, klepněte na možnost Pouze na
první stránce
.

5.

Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby tisklo vybraný vodoznak.

Chcete-li vodoznak odebrat, klepněte v rozevíracím seznamu Vodoznaky na možnost žádný.