HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vytvoření a použití rychlých nastavení

background image

Vytvoření a použití rychlých nastavení

Rychlá nastavení slouží k uchování stávajících nastavení ovladače pro pozdější použití. V rychlém
nastavení můžete uložit například nastavení orientace stránky, nastavení tisku na obě strany a
nastavení zdroje papíru. Rychlá nastavení lze vytvořit na většině karet ovladače tiskárny. Lze uložit až
25 rychlých nastavení tiskových úloh.

Poznámka

Může se stát, že tiskový ovladač oznámí, že již bylo 25 rychlých nastavení tiskové

úlohy definováno, i když je zobrazeno méně 25 rychlých nastavení. Do celkového počtu mohou
být zahrnuta některá předdefinovaná rychlá nastavení tisku úlohy, která nelze použít pro toto
zařízení.

Vytvoření rychlého nastavení

1.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Vyberte nastavení tisku, které chcete používat.

3.

V okně Rychlá nastavení tiskové úlohy zadejte název vybraného nastavení (například Čtvrtletní
zpráva nebo Stav projektu).

4.

Klepněte na tlačítko Uložit.

46

Kapitola 5 Tisk

CSWW

background image

Použití rychlých nastavení

1.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Z rozevíracího seznamu Rychlá nastavení tiskové úlohy vyberte rychlé nastavení, které chcete
použít.

3.

Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby tisklo podle nastavení uložených
v rychlém nastavení.

Poznámka

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, vyberte v rozevíracím seznamu Rychlá

nastavení tiskové úlohy možnost Výchozí nastavení tisku.