HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna velikosti dokumentů

background image

Změna velikosti dokumentů

Možnosti změny velikosti dokumentu umožňují změnit velikost dokumentu v procentuálním poměru k
jeho běžné velikosti. Můžete také vybrat tisk dokumentu na papír jiného formátu, se změnou měřítka
nebo bez změny měřítka.

Zmenšení a zvětšení dokumentu

1.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Na kartě Efekty zadejte do pole % skutečné velikosti procentuální hodnotu, o kterou chcete
dokument zvětšit nebo zmenšit.

K nastavení procenta zmenšení nebo zvětšení můžete také použít posuvník.

3.

Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby změnilo měřítko dokumentu podle
zadaného zmenšení či zvětšení.

Tisk dokumentu na papír jiného formátu

1.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Na kartě Efekty klepněte na zaškrtávací políčko Vytisknout dokument na.

3.

Vyberte formát papíru, na který se má tisknout.

CSWW

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows

47

background image

4.

Chcete-li dokument vytisknout na papír vybraného formátu, aniž by bylo nutné změnit měřítko
dokumentu, zkontrolujte, zda není vybrána možnost Zmenšit na stránku.

5.

Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby vytisklo dokument podle zvoleného
nastavení.

48

Kapitola 5 Tisk

CSWW