HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zrušení tiskové úlohy

background image

Zrušení tiskové úlohy

Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji stisknutím tlačítka

Storno

na ovládacím panelu zařízení zrušit.

UPOZORNĚNÍ

Stisknutím tlačítka

Storno

vymažete úlohu, kterou zařízení právě zpracovává.

Probíhá-li více procesů najednou (například zařízení tiskne dokument a současně přijímá fax),
stisknutím tlačítka

Storno

vymažete proces, který je aktuálně zobrazen na ovládacím panelu

zařízení.

Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

Chcete-li okamžitě zastavit tiskovou úlohu, vyjměte ze zařízení zbývající tisková média. Jakmile se tisk
zastaví, použijte jednu z následujících voleb:

Ovládací panel zařízení: Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a uvolněte tlačítko

Storno

na

ovládacím panelu zařízení.

Aplikace: Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou
úlohu.

Tisková fronta Windows: Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě (paměť počítače) nebo
zařazovací službě tisku, vymažte úlohu tam.

Windows 98, Windows Me nebo Windows 2000: Otevřete dialogové okno Tiskárna. V
nabídce Start přejděte na položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. Poklepáním
na ikonu zařízení otevřete okno, zvolte tiskovou úlohu a pak klepněte na Odstranit.

Windows XP: V nabídce Start klepněte na možnost Nastavení as poté na Tiskárny a
faxy
. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem klepněte na tiskovou
úlohu, kterou chcete stornovat, a pak klepněte na možnost Storno.

Tisková fronta Macintosh: Otevřete tiskovou frontu poklepáním na ikonu zařízení na panelu
Dock. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klepněte na položku Odstranit.

64

Kapitola 5 Tisk

CSWW

background image

6