HP LaserJet 3050 All in One Printer - Pohled zepředu

background image

Pohled zepředu

7

9

10

8

1

2

5

4

3

6

1

Zásobník 2

2

Jednostránkový prioritní vstupní zásobník (zásobník 1)

3

Dvířka tiskové kazety

4

Horní výstupní přihrádka (lícem dolů)

5

Ovládací panel

6

Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů

7

Výstupní přihrádka automatického podavače dokumentů

8

Sešívačka (pouze HP LaserJet 3392 vše v jednom)

9

Vypínač napájení

10

Doplňkový zásobník 3 (standardně u modelu HP LaserJet 3392 vše v jednom, volitelně u modelu HP LaserJet 3390 vše
v jednom).