HP LaserJet 3050 All in One Printer - A festékkazetta korlátozott garanciájára vonatkozó nyilatkozat

background image

A festékkazetta korlátozott garanciájára vonatkozó

nyilatkozat

Ez a HP termék garantált a gyártási- és anyaghibáktól való mentesség tekintetében.

A garancia nem vonatkozik az (a) újratöltött, felújított, utángyártott vagy más módon módosított, (b) a
helytelen használat, nem megfelelő tárolás, vagy a nyomtató műszaki paramétereinél ismertetettektől
eltérő környezeti feltételek mellett való használat miatt meghibásodott, illetve (c) a normál használat
melletti természetes kopás jeleit mutató termékekre.

A garancia érvényesítéséhez juttassa vissza a terméket a vásárlás helyére (a probléma leírásával és
a nyomtatási mintákkal együtt), vagy vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. A HP, saját
döntése szerint, kicseréli a hibásnak bizonyult termékeket, vagy visszatéríti a vételárat.

A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A HP FENT RÉSZLETEZETT
GARANCIAVÁLLALÁSA KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDŐ, ÉS SEMMILYEN EGYÉB ÍRÁSOS
VAGY SZÓBELI KÖZLÉS, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM
ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A HP KIFEJEZETTEN KIZÁRJA AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ
MINŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ ÖSSZES
VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT.

A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A HP VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN
ESETBEN SEM FELELŐSEK KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES
(IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) VAGY BÁRMILYEN MÁS
KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT
KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY KAPCSÁN
VAGY MÁS MÓDON KÖVETKEZIK-E BE.

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTÉTELEK (A TÖRVÉNYEK ÁLTAL
TILTOTTAKON KÍVÜL) NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK AZ E
TERMÉKNEK A VÁSÁRLÓNAK TÖRTÉNŐ ELADÁSÁRA ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ,
TÖRVÉNY ADTA JOGOKAT, HANEM KIEGÉSZÍTIK ŐKET.

394

B függelék Ügyfélszolgálat és szerviz

HUWW