HP LaserJet 3050 All in One Printer - Hewlett-Packard korlátozott garancia

background image

Hewlett-Packard korlátozott garancia

HP TERMÉK

A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMA

HP LaserJet 3390/3392 többfunkciós készülék

Egy éves korlátozott garancia

A HP garanciát nyújt a végfelhasználóknak arra, hogy a HP hardvereszköz és tartozékai anyag- és gyártási
hibáktól mentesek maradnak a vásárlástól számítva a jelzett időtartamon keresztül. Ha a HP a garanciális
időszakon belül ilyen hibáról értesül, belátása szerint a hibás terméket vagy megjavítja, vagy kicseréli. A
cserealkatrészek vagy újak, vagy az újakkal azonos teljesítményt nyújtó, újszerű termékek lehetnek.

A HP garantálja, hogy a megfelelően telepített és használt HP szoftvert az anyag- és gyártási hibák a vásárlástól
számított garanciális időszakon belül nem akadályozzák meg abban, hogy kifogástalanul végrehajtsa a
programutasításokat. Ha a HP a garanciális időszakon belül hibás működésről értesül, kicseréli a szoftvert, amely
ilyen hibák miatt nem hajtja végre a programutasításokat.

A HP nem garantálja, hogy a termék működése folyamatos és hibamentes lesz. Ha a HP ésszerű időn belül sem
javítással, sem cserével nem tudja a terméket a garanciának megfelelően helyreállítani, köteles a
végfelhasználónak a termék haladéktalan visszajuttatása után a vásárlási árat visszatéríteni.

Minden HP termék tartalmazhat az újjal azonos teljesítményű, felújított vagy közvetett módon már használt
alkatrészeket.

A garancia nem érvényes, ha a meghibásodás oka (a) helytelen vagy nem megfelelő karbantartás vagy beállítás,
(b) nem a HP által szállított szoftver, csatolóegység, alkatrészek vagy kellékek, (c) illetéktelen átalakítás vagy nem
rendeltetésszerű használat, (d) a termékhez közzétett környezeti feltételeknek nem megfelelő használat vagy (e)
az üzemelési hely nem megfelelő előkészítése vagy karbantartása.

A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A FENTI GARANCIÁK KIZÁRÓLAGOSAK,
SEMMILYEN EGYÉB — ÍROTT VAGY ÍRATLAN — GARANCIA VAGY FELTÉTEL SINCS KIFEJEZVE VAGY
HALLGATÓLAGOSAN MEGÁLLAPÍTVA, ÉS A HP KIFEJEZETTEN KIZÁR BÁRMINEMŰ, AZ
ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ TÖRVÉNYI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT. Egyes országokban/térségekben, államokban vagy
tartományokban a törvényi garanciák érvényességi idejének korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat,
hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokkal
ruházza fel Önt. Ezenfelül más, országonként/térségenként, államonként és tartományonként változó jogokkal is
rendelkezhet. A HP korlátozott garanciája minden olyan országban/térségben vagy helyen érvényes, ahol a HP
támogatást biztosít ehhez a termékhez s értékesíti azt. Az Önnek nyújtható garanciális szolgáltatás szintje a helyi
normáktól függ. A HP nem fogja a termék alakjának, illesztésének vagy funkciójának változtatásával azt
üzemeltethetővé tenni olyan országban/térségben, ahol jogi vagy szabályozási okok miatt nem szándékozta
bevezetni a terméket.

A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN
LEÍRT JOGORVOSLATOK AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEK. A FENTIEKBEN JELZETTŐL ELTEKINTVE A HP VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN
SEM FELELŐSEK ADATVESZTÉSEKÉRT ÉS KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES
(IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY KAPCSÁN VAGY MÁS MÓDON KÖVETKEZIK-E
BE. Egyes országokban/térségekben, államokban vagy tartományokban a törvényi garanciák érvényességi
idejének korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem
vonatkozik.

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTÉTELEK (A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTTAKON
KÍVÜL) NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK AZ E TERMÉKNEK A VÁSÁRLÓNAK

392

B függelék Ügyfélszolgálat és szerviz

HUWW

background image

TÖRTÉNŐ ELADÁSÁRA ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, TÖRVÉNY ADTA JOGOKAT, HANEM
KIEGÉSZÍTIK ŐKET.

HUWW

Hewlett-Packard korlátozott garancia

393