HP LaserJet 3050 All in One Printer - Az automatikus kicsinyítés beállításának módosítása a bejövő faxok fogadásához

background image

Az automatikus kicsinyítés beállításának módosítása a bejövő faxok

fogadásához

Ha az oldalhoz igazítási funkció be van kapcsolva, a túl terjedelmes faxküldeményeket a többfunkciós
készülék automatikusan az alapértelmezés szerinti papírmérethez igazodva, de legfeljebb 75%-osra
kicsinyíti (például Legal méretről Letter méretre).

Ha az oldalhoz igazítási funkció ki van kapcsolva, a terjedelmes faxokat a készülék teljes méretben,
több lapra nyomtatja ki. A bejövő faxok automatikus kicsinyítésének gyári beállítása Be.

Ha a beérkező faxok bélyegzésének funkciója be van kapcsolva, célszerű bekapcsolni az automatikus
kicsinyítést is. Ennek hatására a fax mérete kissé csökken, és így a bélyegző miatt a faxot nem kell két
oldalra nyomtatni.

Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítása egyezik-e a tálcába helyezett hordozó

méretével.

A bejövő faxok automatikus kicsinyítésének módosítása

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxfog. beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza az Oldalhoz igazít parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

5.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki beállítást, majd a gombbal hagyja jóvá

a választott értéket.

80

6. fejezet Fax

HUWW