HP LaserJet 3050 All in One Printer - A többfunkciós készülék bekapcsolt és online állapotának ellenőrzése

background image

A többfunkciós készülék bekapcsolt és online állapotának ellenőrzése

Az alábbi lépések alapján ellenőrizze, hogy a nyomtató készen áll-e a nyomtatásra.

1.

Be van dugva a többfunkciós készülék tápcsatlakozója és be van kapcsolva a készülék?

Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a többfunkciós készülék csatlakozója az elektromos aljzatba és
be van-e kapcsolva a készülék. Ha a probléma továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy hibás a
hálózati csatlakozókábel, az áramforrás vagy a többfunkciós készülék.

2.

Világít a többfunkciós készülék

Kész

jelzőfénye?

Ha a jelzőfény villog, akkor előfordulhat, hogy meg kell várnia az aktuális feladat befejezését.

3.

Üres a többfunkciós készülék kezelőpanelje?

Győződjön meg arról, hogy a többfunkciós készülék be van kapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy a többfunkciós készülék megfelelően van üzembe helyezve.

4.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljének kijelzőjén nem a Kész üzenet látható?

Tekintse át a kezelőpanelen megjelenő üzenetek és a hibajavító műveletek teljes felsorolását
a többfunkciós készülék dokumentációjában.