HP LaserJet 3050 All in One Printer - Faxjelentések

background image

Faxjelentések

Ez a fejezet bemutatja azokat a faxjelentéseket, amelyek segítségére lehetnek a többfunkciós
készülékkel kapcsolatos problémák felderítésében és megoldásában.

Megjegyzés

A faxjelentések további ismertetését lásd:

Faxnaplók és -jelentések

.

380

13. fejezet Hibaelhárítás

HUWW