HP LaserJet 3050 All in One Printer - A másolatleválogatási beállítások módosítása

background image

A másolatleválogatási beállítások módosítása

A többfunkciós készülék a többoldalas másolatokat automatikusan leválogatva is ki tudja nyomtatni.
Például ha három oldalról két-két másolatot kíván készíteni, és az automatikus leválogatás funkció be
van kapcsolva, az oldalak az alábbi sorrendben nyomtatódnak ki: 1,2,3,1,2,3. Ha az automatikus
leválogatás nincs bekapcsolva, az oldalak ebben a sorrendben nyomtatódnak ki: 1,1,2,2,3,3.

Az automatikus leválogatás használatának feltétele, hogy az eredeti dokumentum beolvasási mérete
ne haladja meg a készülék memóriájának kapacitását. Ellenkező esetben a többfunkciós készülék csak
egy példányt készít, és a változásról üzenetben tájékoztatja a felhasználót. Ebben az esetben az alábbi
módszerek valamelyikével hajthatja végre a feladatot:

Válassza szét a feladatot kevesebb oldalt tartalmazó részekre.

Egyszerre csak egy másolatot készítsen a dokumentumról.

Kapcsolja ki az automatikus leválogatást.

A kiválasztott leválogatási beállítás addig marad bekapcsolva, míg nem módosítja azt.

A leválogatási beállítás módosítása az aktuális feladathoz (csak HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 többfunkciós készülék esetén)

Megjegyzés

A HP LaserJet 3050 többfunkciós készülék esetén változtassa meg az

alapértelmezett leválogatási beállítást a leválogatás használatához.

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a Szétválogatás gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki lehetőséget.

3.

A kiválasztott érték mentéséhez és a másolás azonnali megkezdéséhez nyomja meg a

Másolás

indítása

gombot, vagy a kiválasztott érték mentéséhez a nyomtatás megkezdése nélkül nyomja

meg a gombot.

Az alapértelmezett leválogatási beállítás módosítása

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Másolás beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

3.

A gomb megnyomásával válassza az Alapért. válog. parancsot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki lehetőséget.

5.

A gombbal mentheti a beállított értéket.

Megjegyzés

Az automatikus másolási leválogatás gyári beállítása Be.

238

11. fejezet Hogyan lehet?

HUWW