HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kézi nyomtatás mindkét oldalra (HP LaserJet 3390/3392 többfunkciós készülék)

background image

Kézi nyomtatás mindkét oldalra (HP LaserJet 3390/3392 többfunkciós készülék)

1.

Helyezzen a nyomtatási feladathoz elegendő papírt a tálcák egyikébe. Speciális, például fejléces
papírt a következőképpen tölthet be:

Az 1. tálcába nyomtatandó oldalával felfelé, a lap aljával előre töltse be a fejléces papírt.

A többi tálcába a nyomtatandó oldalával lefelé és a lap felső szélével a tálca hátsó része felé
helyezheti be a fejléces lapokat.

VIGYÁZAT

Ne használjon 105 g/m

2

-nél nehezebb papírt. Ez elakadáshoz vezethet.

2.

Nyissa meg a nyomtatóillesztő-programot (lásd:

A nyomtatóillesztő-programok elérése

).

3.

A Kivitelezés lapon válassza a Nyomtatás mindkét oldalra (kézi átfordítással) beállítást.

4.

Kattintson az OK gombra.

5.

Küldje el a nyomtatási feladatot a készülékre.

6.

Menjen a többfunkciós készülékhez. Távolítsa el az üres lapokat az 1. tálcából. Helyezze be az
előbb nyomtatott lapokat a kezelőpanelen megadott tálcába.
Töltse be a papírt a nyomtatott oldallal
felfelé, az alsó széllel a többfunkciós készülék belseje felé. Kövesse a nyomtatott lapok második
oldalának visszatöltése előtt a képernyőn megjelenő utasításokat.

7.

Előfordulhat, hogy a vezérlőpult kijelzőjén üzenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy a folytatáshoz
nyomjon meg egy gombot.

HUWW

A Windows-alapú nyomtatóillesztő-program funkcióinak használata

55