HP LaserJet 3050 All in One Printer - Szószedet

background image

Szószedet

ADF Automatikus dokumentumadagoló, angol rövidítéssel ADF. Az eredeti példányokat a másoláshoz,
lapolvasáshoz vagy faxküldéshez automatikusan adagolja a készüléknek.

böngésző Teljes nevén webböngésző. Weblapok keresésére és megtekintésére szolgáló szoftver.

csatlakozás Kapcsolódás olyan programhoz vagy eszközhöz, amellyel a készülék szoftveréből adatokat lehet
küldeni más programoknak pl. e-mail, elektronikus fax vagy OCR-kapcsolat útján.

DIMM A kettős belső memóriamodul memóriaként használt áramkörlap. Az egyszeres belső memóriamodul
(SIMM) 32 bites, míg a DIMM modul 64 bites memória-hozzáférést biztosít.

DSL Digitális előfizetői vonal; olyan technológia, amely nagy sebességű, közvetlen internetkapcsolatot biztosít
telefonvonalon keresztül.

e-mail (elektronikus levél) Az elektronikus levelezés angol eredetű, rövidített alakja. Az elektronikus levelezés
olyan szoftveren keresztül zajlik, amely lehetővé teszi a levelek távközlési hálózaton történő elektronikus átvitelét.

fájlformátum Az a mód, ahogy egy program vagy programcsoport a fájlok tartalmát felépíti.

fax Az angol facsimile szó rövidítése. A nyomtatott oldal elektronikus kódolását, majd az elektronikus oldal
telefonvonalon keresztül történő továbbítását jelenti. A készülékhez tartozó szoftver elektronikus faxprogramoknak
is képes faxokat küldeni. Ehhez a művelethez modem és faxszoftver szükséges.

faxbeállítások Faxoláshoz kapcsolódó lehetőségek, melyek beállítása vagy módosítása után a következő
módosításig az új beállítás lesz érvényben. Példaként említhető annak beállítása, hogy a készülék hányszor
tárcsázza újra a foglalt számot. Ezek a beállítások a kezelőpanel menüjének megfelelő részeiben találhatók.

faxfunkciók A faxolással kapcsolatos, a kezelőpanelről vagy a szoftverből végrehajtott funkciók, amelyek csak
az aktuális feladatot érintik, vagy amelyekre csak üzemkész állapotra visszatérve kerül sor, mint például a memória
törlése. Ezek a funkciók a kezelőpanel menüjének megfelelő részeiben találhatók.

felbontás A képélesség, melyet pont/hüvelykben (dpi) mérnek. Minél nagyobb a dpi érték, annál nagyobb a
felbontás.

féltónusos Olyan típusú kép, amelyen a szürke árnyalatait eltérő mennyiségű pontokkal szimulálják. Az
élénkebb színű területek nagyobb, a halványabb területek kisebb számú pontból állnak.

házi kapcsolóközpont (PBX) Kis telefonközpont, amelyet jellemzően nagy cégeknél vagy egyetemeken
használnak a szervezeten belüli összes telefonmellék összekötésére. A PBX rákapcsolódik a nyilvános kapcsolt
telefonhálózatra (PSTN) is, és attól függően, hogy a mellékek milyen módszert használnak a bejövő vagy kimenő
hívások kapcsolására, lehetnek manuálisak vagy digitálisak. Általában a berendezés a vevő tulajdonát képezi,
nem a telefontársaságtól kell lízingelnie.

HP Director Egy szoftverképernyő, amely a dokumentumok kezeléséhez használható. Miután betöltötte a
dokumentumot az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a számítógépet pedig közvetlenül a készülékre

HUWW

Szószedet

417

background image

csatlakoztatta, a számítógép képernyőjén megjelenik a HP Director, ahonnan faxolást, másolást vagy lapolvasást
kezdeményezhet.

HP ToolboxFX A HP ToolboxFX egy weblap, amely a webböngészőben nyitható meg, és amely hozzáférést
biztosít a készülékkezelő és hibaelhárító eszközökhöz, a beépített webszerverhez és a készülék
dokumentációjához. A HP ToolboxFX nem használható Windows 98, Windows Me vagy Macintosh rendszerek
esetén.

ISDN Az integrált szolgáltatású digitális hálózat (Integrated Services Digital Network – ISDN) olyan
nemzetközileg elfogadott szabvány, amely digitális kommunikációt tesz lehetővé két végpont között a nyilvános
telefonhálózaton keresztül.

kapcsolásmentes vonal Önálló telefonvonal, melyet kizárólag csak hanghívásokhoz vagy faxhívásokhoz
használnak.

kontraszt A kép sötét és világos területei közötti különbség. Minél alacsonyabb az értéke, az árnyalatok annál
közelebb állnak egymáshoz. Minél magasabb az értéke, az árnyalatok annál inkább különböznek egymástól.

leválogatás Több példányban történő nyomtatás dokumentumpéldányonként. A leválogatás beállításakor a
nyomtató először egy teljes dokumentumpéldányt kinyomtat, és csak ezután kezdi meg a következő példány
nyomtatását. Ha nincs leválogatás, a készülék oldalanként nyomtatja ki a kért példányszámot.

megkülönböztető csengőhang Bizonyos térségekben/országokban néhány telefontársaság által kínált
szolgáltatás, amellyel ugyanarra a telefonvonalra két vagy három telefonszámot lehet beállítani. Minden
telefonszámhoz más csengetés tartozik, a faxkészüléket pedig be lehet állítani úgy, hogy felismerje a faxszámhoz
tartozó megkülönböztető csöngetést.

megosztott vonal Hang- és faxhívásokhoz egyaránt használt telefonvonal.

nyilvános kapcsolt telefonhálózat (PSTN) A nemzetközi betárcsázásos telefonhálózat, vagy annak a
hálózatnak egy része. A felhasználók egyedi telefonszámmal rendelkeznek, amelyekkel helyi telefonszolgáltató
cégeken keresztül kapcsolódhatnak a PSTN hálózathoz. Ez a megnevezés gyakran használatos adat- vagy egyéb
nem telefonos szolgáltatások esetén, amelyeket az eredetileg normál telefonjeleket használó útvonalon és a
szokványos kapcsolású távolsági távbeszélő-áramkörökön keresztül továbbítanak.

nyomtatóillesztő-program A nyomtatóillesztő olyan program, amelyen keresztül más szoftverek hozzáférnek
a nyomtató funkcióihoz. A nyomtatóillesztő lefordítja a szoftver parancsait (például az oldaltörést, a betűtípus
kiválasztását) a nyomtató nyelvére (ilyen például a PostScript vagy a PCL), és ezt követően továbbítja a fájlt a
készüléknek.

optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver Az OCR szoftver egy szöveg, pl. egy beolvasott dokumentum
elektronikus képét szövegszerkesztő, táblázatkezelő vagy adatbázis-kezelő program számára is használható
formátumúvá alakít.

pont/hüvelyk (dpi) A nyomtatás felbontásának mértékegysége. Általában minél több pont esik egy hüvelykre,
annál nagyobb a felbontás, annál több részlet látható a képen és annál nagyobb a fájlméret.

pont/hüvelyk (ppi) A lapolvasás felbontásának mértékegysége. A nagyobb érték nagyobb felbontású,
részletgazdagabb és nagyobb fájlméretű képet jelent.

Readiris Az I.R.I.S. által fejlesztett optikai karakterfelismerő (OCR) program, melyet a készülék szoftvere is
tartalmaz.

szürkeárnyalat A fekete-fehérre alakított színes képek világosabb és sötétebb részeit helyettesítő szürke
árnyalatok.

többfunkciós készülék Olyan HP készülékek megnevezése, amelyek különböző funkciókat látnak el, vagyis
nyomtatásra, faxküldésre, másolásra és lapolvasásra egyaránt alkalmasak.

418

Szószedet

HUWW

background image

túlfeszültség-levezető Olyan eszköz, amely az áramforrást és a hírközlési vonalat védi az elektromos
túlfeszültségtől.

TWAIN Lapolvasó berendezések és szoftverek szabványa. TWAIN-kompatibilis lapolvasóval és TWAIN-
kompatibilis program használatakor a lapolvasás a programból kezdeményezhető.

URL A Uniform Resource Locator rövidítése. Az internetes dokumentumok és erőforrások globális
címmegjelölése. A cím első része az alkalmazandó protokollt jelenti, a második része pedig azt az IP-címet vagy
tartománynevet, ahol az erőforrás található.

USB A Universal Serial Bus (univerzális soros busz) rövidítése. Az USB-szabványt az USB Implementers Forum,
Inc. hozta létre a számítógépek és perifériák összekapcsolásához. Az USB-vel egyetlen számítógépet egyszerre
több perifériával kapcsolhat össze.

vessző (,) A fax által tárcsázott számsorban megjelenő vessző azt jelzi, hogy a készülék ezen a ponton szünetet
tart a tárcsázásban.

vízjelek A vízjel a nyomtatott dokumentum háttereként megjelenő szöveg. A bizalmas dokumentum
megkülönböztetéseképpen például a háttérben megjeleníthető a "Bizalmas" szó. Kész vízjelek közül lehet
választani, és betűtípusukat, méretüket elhelyezkedési szögüket tetszés szerint lehet beállítani. Megválasztható,
hogy a vízjel minden oldalon vagy csak az első oldalon legyen látható.

WIA A Windows Imaging Architecture rövidítése, amely a Windows Millennium Edition és a Windows XP
operációs rendszerben meglévő képalkotási architektúrát jelöli. WIA-kompatibilis lapolvasó esetén a lapolvasási
művelet az operációs rendszerből kezdeményezhető.

HUWW

Szószedet

419

background image

420

Szószedet

HUWW