HP LaserJet 3050 All in One Printer Help

background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

Handleiding voor de all-in-one

background image
background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-

in-one

Gebruikershandleiding

background image

Auteursrecht en licentiebepalingen

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP

Verveelvuldiging, bewerking en vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming zijn verboden, behalve zoals
toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en
services van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke
producten en services wordt geleverd. Niets
in deze verklaring mag worden opgevat als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in deze
verklaring.

Artikelnummer Q6500-90931

Editie 1, 4/2006

Handelsmerken

Adobe Photoshop® en PostScript® zijn
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.

Corel® is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Corel Corporation of Corel
Corporation Limited.

Linux is een in de Verenigde Staten
gedeponeerd handelsmerk van Linus
Torvalds.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® en
Windows® XP zijn in de Verenigde Staten
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk
van The Open Group.

ENERGY STAR® en het ENERGY STAR-
logo® zijn in de Verenigde Staten
gedeponeerde merken van het Amerikaanse
Environmental Protection Agency.

background image

Inhoudsopgave

1 Basisinformatie over de all-in-one

Configuraties van de all-in-one ..............................................................................................................2

HP LaserJet 3050 all-in-one .................................................................................................2
HP LaserJet 3052/3055 all-in-one ........................................................................................2
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one ........................................................................................4

Functies van de all-in-one .....................................................................................................................5
Onderdelen van de all-in-one ................................................................................................................7

HP LaserJet 3050 all-in-one onderdelen ..............................................................................7

Vooraanzicht ........................................................................................................7
Achteraanzicht .....................................................................................................7
Interfacepoorten ...................................................................................................8
Bedieningspaneel .................................................................................................8

Onderdelen van de HP LaserJet 3052/3055 all-in-one .........................................................9

Vooraanzicht ........................................................................................................9
Achteraanzicht .....................................................................................................9
Interfacepoorten .................................................................................................10
Bedieningspaneel ...............................................................................................10

Onderdelen van de HP LaserJet 3390/3392 all-in-one .......................................................11

Vooraanzicht ......................................................................................................11
Achteraanzicht ...................................................................................................11
Interfacepoorten .................................................................................................12
Bedieningspaneel ...............................................................................................12

2 Software

Software installeren .............................................................................................................................14

Standaardinstallatie ............................................................................................................14
Minimale installatie .............................................................................................................14

Printerstuurprogramma's .....................................................................................................................15

Ondersteunde printerdrivers ...............................................................................................15
Extra stuurprogramma's ......................................................................................................15
Het juiste printerstuurprogramma selecteren ......................................................................16
Help bij printerstuurprogramma's (Windows) ......................................................................16
Toegang verkrijgen tot de printerstuurprogramma's ...........................................................16
Welke software is er nog meer beschikbaar? .....................................................................17

Software voor Windows .......................................................................................................................18

Softwareonderdelen voor Windows ....................................................................................18

HP ToolboxFX ....................................................................................................18
Geïntegreerde webserver (EWS) .......................................................................18

Software verwijderen met het onderdeel Software .............................................................18

NLWW

iii

background image

Software voor Macintosh .....................................................................................................................19

HP Director .........................................................................................................................19
Macintosh apparaat configureren (Mac OS X versie 10.3 en Mac OS X V10.4) ................19
PDE's (Mac OS X versie 10.3 en Mac OS X versie 10.4) ...................................................20
Software installeren voor Macintosh ...................................................................................20

De Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor rechtstreekse
verbindingen (USB) ............................................................................................20
Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken ..........................21

Software verwijderen van Macintosh-besturingssystemen .................................................21

3 Specificaties afdrukmateriaal

Algemene richtlijnen ............................................................................................................................24
Papier en ander afdrukmateriaal kiezen ..............................................................................................24

HP-afdrukmateriaal .............................................................................................................24
Afdrukmateriaal om te vermijden ........................................................................................25
Afdrukmateriaal waardoor de all-in-one kan worden beschadigd .......................................25

Richtlijnen voor het gebruik van afdrukmateriaal ................................................................................26

Papier .................................................................................................................................26
Etiketten ..............................................................................................................................27

Onderdelen ........................................................................................................27

Transparanten ....................................................................................................................27
Enveloppen .........................................................................................................................28

Samenstelling .....................................................................................................28
Enveloppen met dubbele naad ..........................................................................28
Enveloppen met plakstrips of flappen ................................................................29
Enveloppen opslaan ...........................................................................................29

Kaarten en zwaar afdrukmateriaal ......................................................................................29

Samenstelling van de kaarten ............................................................................29
Richtlijnen voor kaarten ......................................................................................29

Briefhoofdpapier en voorbedrukte formulieren ...................................................................30

Ondersteunde gewichten en formaten van afdrukmateriaal ................................................................31
Omgeving voor afdrukken en opslag ...................................................................................................34

4 De all-in-one gebruiken

Afdrukmateriaal laden in de invoerladen .............................................................................................36

Documenten plaatsen om te faxen, kopiëren of scannen ...................................................36
Invoerladen vullen, HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one ..............................................38

Voorrangsinvoersleuf .........................................................................................38
Invoerlade voor 250 vel (lade 1) .........................................................................38

Invoerladen vullen, HP LaserJet 3390/3392 all-in-one .......................................................39

Voorrangsinvoersleuf voor losse vellen (lade 1) ................................................39
Invoerlade voor 250 vel (lade 2 of optionele lade 3) ..........................................39

Afdruktaken instellen ...........................................................................................................................40

Prioriteiten voor afdrukinstellingen ......................................................................................40
Een bron selecteren ............................................................................................................40
Een type of formaat selecteren ...........................................................................................41

Het bedieningspaneel van de all-in-one gebruiken .............................................................................42

De taal van het bedieningspaneel van de all-in-one wijzigen .............................................42
Het standaardpapierformaat wijzigen .................................................................................42

Zo wijzigt u het standaardpapierformaat ............................................................42

iv

NLWW

background image

Zo wijzigt u het standaardtype afdrukmateriaal ..................................................43
De standaardconfiguratie voor laden wijzigen ...................................................43

Het volume van de all-in-one regelen .................................................................................44

Het alarmvolume regelen ...................................................................................44
Het volume voor de fax wijzigen ........................................................................44
Het belvolume voor de fax wijzigen ....................................................................45
Het volume van de toetsen op het bedieningspaneel van de all-in-one
wijzigen ..............................................................................................................45

5 Afdrukken

Functies van het Windows-printerstuurprogramma gebruiken ............................................................48

Snelinstellingen maken en gebruiken .................................................................................48
Watermerken maken en gebruiken .....................................................................................49
Documenten verkleinen/vergroten ......................................................................................49
Een aangepast papierformaat instellen in het printerstuurprogramma ...............................50
Voorbladen van een andere papiersoort gebruiken ............................................................50
Een lege eerste of laatste pagina afdrukken ......................................................................51
Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier .................................................................51
Afdrukken op beide zijden ..................................................................................................51

Automatisch afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ....................................................................................................................52
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one) ....................................................................................................................52
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ....................................................................................................................54

Functies van het Macintosh-printerstuurprogramma gebruiken ..........................................................55

Voorinstellingen maken en gebruiken in Mac OS X versie 10.3 en Mac OS X versie 10.4 55
Een voorblad afdrukken (Macintosh) ..................................................................................56
Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier (Macintosh) .............................................56
Afdrukken op beide zijden (Macintosh) ...............................................................................57

Automatisch afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ....................................................................................................................57
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one) ....................................................................................................................57
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)
(Macintosh) ........................................................................................................59

Een uitvoerlocatie selecteren (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .....................................................60
Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal ...............................................................................................61

Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one) .............61
Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ......................62
Transparanten en etiketten .................................................................................................63
Afdrukmateriaal van aangepast formaat en kaarten ...........................................................63
Gekleurd papier ..................................................................................................................63
Enveloppen .........................................................................................................................64
Zwaar papier .......................................................................................................................64
Briefhoofdpapier en voorbedrukte formulieren ...................................................................64

Afdruktaken annuleren ........................................................................................................................65

6 Faxen

Basisfaxfuncties en taken ....................................................................................................................68

NLWW

v

background image

Faxknoppen op het bedieningspaneel ................................................................................68
De faxinstellingen opgeven .................................................................................................68

De datum en tijd instellen ...................................................................................69
De faxkopregel instellen .....................................................................................69

Faxen verzenden ................................................................................................................70
Handmatig kiezen gebruiken ..............................................................................................73
Handmatig opnieuw kiezen .................................................................................................74

Handmatig opnieuw kiezen ................................................................................74

Een faxtaak annuleren ........................................................................................................75

De huidige faxtaak annuleren ............................................................................75
Een faxtaak annuleren met de Faxtaakstatus ....................................................75

De standaardcontrastinstelling (licht/donker) wijzigen ........................................................75
Resolutie-instellingen wijzigen ............................................................................................76
De standaardinstelling van het glasformaat wijzigen ..........................................................77
De modus toonkiezen of pulskiezen selecteren .................................................................77
De instellingen opnieuw kiezen wijzigen .............................................................................78
De instellingen voor automatisch verkleinen voor inkomende faxen wijzigen ....................79
Faxnummers blokkeren of deblokkeren ..............................................................................80

Geavanceerde faxfuncties en taken ....................................................................................................81

Snelkiescodes, sneltoetsen en groepkiescodes gebruiken ................................................81

Tekens gebruiken ...............................................................................................81

Een pauze invoegen ..........................................................................81

Snelkiescodes en sneltoetsen snel programmeren ...........................................82
Snelkiescodes en sneltoetsen verwijderen ........................................................83
Snelkiescodes en sneltoetsen snel programmeren ...........................................83
Groepkiescodes beheren ...................................................................................84

Groepkiescodes programmeren ........................................................84
Groepkiescodes verwijderen .............................................................84
Een groepslid uit een groepkiescode verwijderen .............................85
Alle items in het telefoonboek wissen ................................................85

Een kiesvoorvoegsel invoeren ............................................................................................86
Een vertraagde fax verzenden ............................................................................................87
Factuurcodes gebruiken .....................................................................................................88
Een fax opnieuw afdrukken ................................................................................................89
Ontvangen faxen automatisch dubbelzijdig afdrukken (alleen HP LaserJet 3390/3392
all-in-one). ...........................................................................................................................90
Faxen uit het geheugen verwijderen ...................................................................................90
Fax doorsturen gebruiken ...................................................................................................91
Faxen opvragen gebruiken .................................................................................................91
De modus stiltedetectie wijzigen .........................................................................................92
Merken van ontvangen faxen .............................................................................................92
De foutcorrectiemodus voor faxen instellen ........................................................................93
De V.34-instelling wijzigen ..................................................................................................93
De instellingen voor het geluidsvolume wijzigen ................................................................94

Het volume van de faxgeluiden (lijnmonitor) wijzigen (HP LaserJet 3050 all-
in-one) ................................................................................................................94
Het volume van de faxgeluiden (lijnmonitor) wijzigen (HP LaserJet
3055/3390/3392 all-in-one) ................................................................................94
Het belvolume wijzigen ......................................................................................94

Faxlogboeken en rapporten ................................................................................................................95

vi

NLWW

background image

Het faxactiviteitenlogboek afdrukken ..................................................................................95
Een faxbelrapport afdrukken ...............................................................................................96
Afdruktijden instellen voor het faxbelrapport .......................................................................96
De eerste pagina van elke fax aan het faxbelrapport toevoegen .......................................97
Een rapport van een telefoonboek afdrukken .....................................................................97
Een factuurcoderapport afdrukken .....................................................................................97
De lijst met geblokkeerde faxen afdrukken .........................................................................98
Alle faxrapporten afdrukken ................................................................................................98

Faxen verzenden en ontvangen met behulp van een computer .........................................................99
Andere manieren om de fax in te stellen. ..........................................................................................102

Faxen ontvangen wanneer u faxtonen hoort ....................................................................102
De antwoordmodus instellen ............................................................................................102
Belpatronen wijzigen (specifiek belsignaal) ......................................................................103
De instelling voor het aantal belsignalen wijzigen ............................................................104

De instelling aantal belsignalen gebruiken .......................................................104
Het aantal belsignalen instellen .......................................................................104

Een fax verzenden door te kiezen via een extra toestel ...................................................105
De instelling detecteren kiestoon wijzigen ........................................................................105
Faxen ontvangen op een gedeelde telefoonlijn ................................................................106

Faxen ontvangen wanneer u faxsignalen hoort ...............................................106

Een extra toestel beschikbaar maken om faxen te ontvangen .........................................106
De all-in-one aansluiten op een telefoonlijn (HP LaserJet 3050/3055 all-in-one) .............107
De all-in-one aansluiten op een telefoonlijn (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .............108

Extra apparaten aansluiten ...............................................................................................................110

Gebruik een speciale faxlijn ..............................................................................................110
Gebruik een gedeelde telefoonlijn ....................................................................................110
Extra apparaten aansluiten op de HP LaserJet 3050/3055 all-in-one ..............................111
Extra apparaten aansluiten op de HP LaserJet 3390/3392 all-in-one ..............................114

7 Kopiëren

Kopieertaken starten .........................................................................................................................118
Kopieertaken annuleren ....................................................................................................................119
De kopieerkwaliteit aanpassen ..........................................................................................................120
De instelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen ................................................................121
Kopieën verkleinen of vergroten ........................................................................................................122

Het kopieerformaat aanpassen .........................................................................................122

Het aantal kopieën wijzigen ...............................................................................................................124
De sorteerinstelling wijzigen ..............................................................................................................125
Kopiëren op afdrukmateriaal van verschillende soorten en materialen .............................................126
Dubbelzijdige documenten kopiëren (HP LaserJet 3050 all-in-one) .................................................128
Dubbelzijdige documenten kopiëren (HP LaserJet 3052/3055 all-in-one) ........................................129
Documenten kopiëren met automatisch dubbelzijdig afdrukken (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ...................................................................................................................................................130
De ladeselectie wijzigen (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ...........................................................132
Foto's en boeken kopiëren (alleen HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) ..........................133
Kopieerinstellingen bekijken (alleen HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..........................................135

8 Scannen

Scanmethoden ..................................................................................................................................138
Scannen vanaf het bedieningspaneel van de all-in-one (Windows) ..................................................139

NLWW

vii

background image

De knop Scannen naar van de all-in-one programmeren .................................................139
Bestemmingen, maken, wijzigen of verwijderen ...............................................................140
Scannen naar e-mail .........................................................................................................140
Scannen naar een bestand ...............................................................................................141
Scannen naar andere programma's .................................................................................141

Scannen met behulp van HP LaserJet Scannen (Windows) .............................................................142
Scannen vanaf de all-in-one en via HP Director (Macintosh) ............................................................143

Scannen naar e-mail .........................................................................................................143
Scannen naar een map ....................................................................................................143
Naar een softwareprogramma scannen ...........................................................................144
Eén pagina tegelijk scannen .............................................................................................144

Scantaken annuleren ........................................................................................................................144
Scannen met andere software ..........................................................................................................145

Software gebruiken die compatibel is met TWAIN en WIA ...............................................145

Scannen vanuit een TWAIN-programma .........................................................145

Scannen vanuit een TWAIN-programma .........................................145

Scannen vanuit een WIA-programma (alleen Windows XP) ............................145

Scannen vanuit een WIA-programma .............................................145

Een foto of een boek scannen ...........................................................................................................146
Scannen met OCR-software (Optical Character Recognition) ..........................................................147

Readiris .............................................................................................................................147

Resolutie en kleur van de scanner ....................................................................................................148

Richtlijnen voor de resolutie en de kleuren .......................................................................149
Kleur .................................................................................................................................149

De glasplaat van de scanner reinigen ...............................................................................................150

9 Netwerkgebruik

De all-in-one instellen en gebruiken op het netwerk (alleen HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-
in-one) ...............................................................................................................................................152

Een all-in-one configureren die is aangesloten op de netwerkpoort .................................152
Een gedeelde all-in-one configureren die rechtstreeks is aangesloten ............................153
Overschakelen van een configuratie met een rechtstreeks aangesloten gedeelde all-in-
one op een configuratie waarbij de all-in-one via een netwerkpoort is aangesloten ........154

De geïntegreerde webserver of HP ToolboxFX gebruiken ................................................................155
Een netwerkwachtwoord instellen .....................................................................................................155
Het bedieningspaneel van de all-in-one gebruiken ...........................................................................156

Netwerkconfiguratiepagina ...............................................................................................156
Configuratiepagina ............................................................................................................156
IP-configuratie ...................................................................................................................156

Handmatige configuratie ..................................................................................156
Automatische configuratie ................................................................................157

Instellingen voor koppelingssnelheid en duplex ...............................................................157

Ondersteunde netwerkprotocollen ....................................................................................................158
TCP/IP-configuratie ...........................................................................................................................160

AutoIP, op een server gebaseerde en handmatige TCP/IP-configuratie ..........................160
Op een server gebaseerde TCP/IP-configuratie ...............................................................160
Configuratie van standaard-IP-adres (AutoIP) ..................................................................160
TCP/IP-configuratie ..........................................................................................................161

DHCP gebruiken ...............................................................................................................................161

UNIX-systemen .................................................................................................................161

viii

NLWW

background image

Windows-systemen ...........................................................................................................162

Windows NT 4.0 Server ...................................................................................162
Windows 2000 Server ......................................................................................164

NetWare-systemen ...........................................................................................................165
DHCP-configuratie uitschakelen .......................................................................................165

BOOTP gebruiken .............................................................................................................................166

De voordelen van BOOTP ................................................................................................166
BOOTP onder UNIX .........................................................................................................167

Systemen die Netwerk Informatie Service (NIS) gebruiken .............................167
De BOOTP-server configureren .......................................................................167
Bootptab-bestandsvermeldingen .....................................................................167

Configuratie voor afdrukken via LPD .................................................................................................169

Inleiding ............................................................................................................................169

Informatie over LPD .........................................................................................170
Vereisten voor het configureren van LPD ........................................................171

Overzicht van LPD-setup ..................................................................................................171

Stap 1. IP-parameters instellen ........................................................................171
Stap 2. Afdrukwachtrijen instellen ....................................................................171
Stap 3. Een testbestand afdrukken ..................................................................171

LPD op UNIX-systemen ....................................................................................................172

Configuratie van afdrukwachtrijen voor op BSD gebaseerde systemen ..........172
Voorbeeld: vermelding voor printcap ...............................................................172
Voorbeeld: Een spooling-directory maken .......................................................173
De configuratie van afdrukwachtrijen met het SAM-hulpprogramma (HP-UX-
systemen) .........................................................................................................173
Een testbestand afdrukken ..............................................................................174

LPD op Windows NT/2000-systemen ...............................................................................175

TCP/IP-software installeren (Windows NT) ......................................................175
Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 2000-
systemen ..........................................................................................................177
Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 4.0-systemen .......178
De configuratie controleren ..............................................................................178
Afdrukken vanuit Windows-clients ...................................................................178

LPD op Windows XP-systemen ........................................................................................179

Optionele Windows-netwerkonderdelen toevoegen; ........................................179
Een LPD-all-in-one configureren ......................................................................179

Een nieuwe LPD-all-in-one toevoegen ............................................179
Een LPR-poort maken voor een geïnstalleerde all-in-one ...............180

TCP/IP ...............................................................................................................................................181

Inleiding ............................................................................................................................181

Internet Protocol (IP) ........................................................................................181
Transmission Control Protocol (TCP) ..............................................................181
User Datagram Protocol (UDP) ........................................................................181

IP-adres ............................................................................................................................182

IP-adres: netwerkgedeelte ...............................................................................182
IP-adres: hostgedeelte .....................................................................................182
Structuur en klasse van IP-adressen ...............................................................182

IP-parameters configureren ..............................................................................................183

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) .................................................183
BOOTP .............................................................................................................183

NLWW

ix

background image

Subnetten .........................................................................................................................184

Subnetmasker ..................................................................................................184

Gateways ..........................................................................................................................185

Standaardgateway ...........................................................................................185

10 Nieteenheid (alleen HP LaserJet 3392 all-in-one)

Informatie over de nieteenheid ..........................................................................................................188
Nietjes laden ......................................................................................................................................189
De nieteenheid gebruiken .................................................................................................................191
Storingen in de nieteenheid verhelpen ..............................................................................................193

11 Hoe kan ik?

Afdrukken: Hoe kan ik? .....................................................................................................................196

De afdrukinstellingen voor de all-in-one, zoals het aantal exemplaren of de
afdrukkwaliteit, wijzigen in HP ToolboxFX ........................................................................196
Afdrukken op beide zijden (Windows) ..............................................................................197

Automatisch afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................197
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one) ..................................................................................................................197
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................199

Afdrukken op beide zijden (Macintosh) .............................................................................200

Automatisch afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................200
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one) ..................................................................................................................201
Handmatig afdrukken op beide zijden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)
(Macintosh) ......................................................................................................202

De voorrangsinvoersleuf voor losse vellen (lade 1) gebruiken .........................................202
Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal .............................................................................203

Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one) ..................................................................................................................203
Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................204
Transparanten en etiketten ..............................................................................205
Afdrukmateriaal van aangepast formaat en kaarten ........................................205
Gekleurd papier ................................................................................................205
Enveloppen ......................................................................................................205
Zwaar papier ....................................................................................................206
Briefhoofdpapier en voorbedrukte formulieren .................................................206

Faxen: Hoe kan ik? ...........................................................................................................................207

De wizard Setup gebruiken ...............................................................................................207
Een fax verzenden vanaf de all-in-one .............................................................................207
Een fax opnieuw afdrukken ..............................................................................................208
Het faxactiviteitenlogboek afdrukken ................................................................................209
Ontvangen faxen doorsturen naar een ander faxnummer ................................................210
Faxen verzenden en ontvangen met behulp van een computer .......................................211
Een contactpersoon toevoegen of verwijderen .................................................................213
Snelkiescodes en sneltoetsen verwijderen .......................................................................214

x

NLWW

background image

Faxtelefoonboek ...............................................................................................................214
Snelkiescodes en sneltoetsen snel programmeren ..........................................................216
Een nieuwe groepslijst maken ..........................................................................................217

Groepkiescodes programmeren .......................................................................217
Groepkiescodes verwijderen ............................................................................218
Een groepslid uit een groepkiescode verwijderen ............................................218
Alle items in het telefoonboek wissen ..............................................................219

Contactpersonen importeren uit een andere bron ............................................................219
De standaardcontrastinstelling (licht/donker) wijzigen ......................................................220
Resolutie-instellingen wijzigen ..........................................................................................222
De knoppen op het bedieningspaneel van de all-in-one gebruiken ..................................223
Tekst invoeren vanaf het bedieningspaneel .....................................................................223

Kopiëren: Hoe kan ik? .......................................................................................................................224

Dubbelzijdige documenten kopiëren (HP LaserJet 3050 all-in-one) .................................224
Dubbelzijdige documenten kopiëren (HP LaserJet 3052/3055 all-in-one) ........................225
Documenten kopiëren met automatisch dubbelzijdig afdrukken (HP LaserJet
3390/3392 all-in-one) ........................................................................................................226
Kopieën verkleinen of vergroten .......................................................................................228

Het kopieerformaat aanpassen ........................................................................228

De instelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen ................................................229
De sorteerinstelling wijzigen .............................................................................................230
De kopieerkwaliteit aanpassen .........................................................................................231
Kopiëren op afdrukmateriaal van verschillende soorten en materialen ............................232
De ladeselectie wijzigen (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..........................................233
Het aantal exemplaren wijzigen ........................................................................................234

Scannen: Hoe kan ik? .......................................................................................................................235

HP LaserJet Scannen gebruiken ......................................................................................235
Scannen vanaf het bedieningspaneel van de all-in-one ...................................................235
De knop Scannen naar van de all-in-one programmeren .................................................236
Bestemmingen, maken, wijzigen of verwijderen ...............................................................236
Scannen naar e-mail .........................................................................................................237
Scannen naar een map ....................................................................................................237

Netwerk: Hoe kan ik? ........................................................................................................................238

De all-in-one configureren en op het netwerk gebruiken ..................................................238

Een configuratie instellen waarbij de all-in-one via een netwerkpoort is
aangesloten (directe modus of peer-to-peer afdrukken) ..................................238
Een gedeelde all-in-one configureren die rechtstreeks is aangesloten (client/
server afdrukken) .............................................................................................239
Overschakelen van een configuratie met een rechtstreeks aangesloten
gedeelde all-in-one op een configuratie waarbij de all-in-one via een
netwerkpoort is aangesloten ............................................................................240

Mijn netwerkwachtwoord instellen ....................................................................................240

Overige: Hoe kan ik? .........................................................................................................................241

De papierbaan reinigen ....................................................................................................241

De papierbaan reinigen vanuit HP ToolboxFX .................................................241
De papierbaan reinigen vanaf het bedieningspaneel van de all-in-one ...........242

De fabrieksinstellingen herstellen .....................................................................................242
De geïntegreerde webserver gebruiken ...........................................................................243
De gebruikershandleiding zoeken ....................................................................................243

Snelkoppelingen in de handleiding ..................................................................243

NLWW

xi

background image

Als u meer informatie wilt .................................................................................243

De all-in-one instellen ......................................................................243
De all-in-one gebruiken ...................................................................244

Tonerwaarschuwingen ontvangen ....................................................................................244

Tonerwaarschuwingen van de all-in-one ontvangen op het bedieningspaneel
(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .................................................................244
Tonerwaarschuwingen van de all-in-one ontvangen op de computer
(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .................................................................244
Tonerwaarschuwingen van de all-in-one via e-mail ontvangen (HP LaserJet
3390/3392 all-in-one) .......................................................................................245

De menuopties op het bedieningspaneel van de all-in-one weergeven ...........................245
De nieteenheid gebruiken .................................................................................................246
Nietjes laden .....................................................................................................................248
Storingen in de nieteenheid verhelpen .............................................................................250
De printcartridge vervangen .............................................................................................252
Storingen verhelpen ..........................................................................................................254

Storingen verhelpen in het printcartridgegebied ..............................................254
Storingen verhelpen in de invoerladen (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one) ..................................................................................................................255
Storingen verhelpen in de invoerladen (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................255
Storingen in de uitvoerbak verhelpen ...............................................................259
Storingen in de rechte papierbaan verhelpen (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................260
Storingen in de papierbaan voor automatisch dubbelzijdig afdrukken
verhelpen .........................................................................................................262
Storingen in de automatische documentinvoer (ADI) verhelpen ......................265

Nieuwe benodigdheden bestellen .....................................................................................267

12 De all-in-one beheren en onderhouden

Informatiepagina's .............................................................................................................................270

Demopagina .....................................................................................................................270
Gebruikspagina .................................................................................................................270
Configuratiepagina ............................................................................................................270
Pagina Status benodigdheden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .................................272
Netwerkconfiguratiepagina ...............................................................................................273
Faxlogboeken en rapporten ..............................................................................................273

HP ToolboxFX ...................................................................................................................................274

De HP ToolboxFX openen ................................................................................................274
Tabblad Status ..................................................................................................................275

Gebeurtenislogboek .........................................................................................275

Waarschuwingen ..............................................................................................................276

Statuswaarschuwingen instellen ......................................................................276
E-mailwaarschuwingen instellen ......................................................................276

Fax ....................................................................................................................................277

Faxtaken ..........................................................................................................277
Faxtelefoonboek ...............................................................................................277
Faxverzendlog ..................................................................................................279
Faxontvangstlog ...............................................................................................279

Help ..................................................................................................................................279

xii

NLWW

background image

Systeeminstellingen ..........................................................................................................280

Apparaatgegevens ...........................................................................................280
Papierverwerking .............................................................................................280
Afdrukkwaliteit ..................................................................................................281
Papiersoorten ...................................................................................................281
Systeeminstellingen .........................................................................................282
Service .............................................................................................................282
Afroepen apparaat ...........................................................................................282

Afdrukinstellingen .............................................................................................................282

Afdrukken .........................................................................................................282
PCL 5e .............................................................................................................283
PostScript .........................................................................................................283

Netwerkinstellingen ...........................................................................................................283

Macintosh apparaat configureren (Mac OS X versie 10.3 en Mac OS X versie 10.4) ......................284
Geïntegreerde webserver ..................................................................................................................285

Kenmerken .......................................................................................................................285

Benodigdheden beheren ...................................................................................................................286

Status controleren en benodigdheden bestellen (alleen HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ...................................................................................................................................286

De status van benodigdheden controleren op het bedieningspaneel ..............286
De status van benodigdheden controleren met HP ToolboxFX .......................286

Benodigdheden bewaren ..................................................................................................287
Benodigdheden vervangen en hergebruiken ....................................................................287
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ............................................287

De all-in-one opnieuw instellen voor benodigdheden die niet van HP zijn
(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .................................................................287

HP-fraudelijn .....................................................................................................................288

De all-in-one reinigen ........................................................................................................................289

De behuizing reinigen .......................................................................................................289
De glasplaat en de witte plaat reinigen (HP LaserJet 3050 all-in-one) .............................289
De glasplaat van de scanner reinigen (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-
one) ...................................................................................................................................290
De binnenkant van de klep reinigen (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-
one) ...................................................................................................................................291
De transportroleenheid van de automatische documentinvoer (ADI) reinigen
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) ................................................................292
De papierbaan reinigen ....................................................................................................295

De papierbaan reinigen vanuit HP ToolboxFX .................................................295
De papierbaan reinigen vanaf het bedieningspaneel van de all-in-one ...........296

De printcartridge vervangen ..............................................................................................................297
De automatische documentinvoer (ADI) vervangen op de HP LaserJet 3390/3392 all-in-one .........299
De transportrol- en invoereenheid van de automatische documentinvoer (ADI) vervangen
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) ................................................................................301

13 Problemen oplossen

Problemen oplossen, controlelijst ......................................................................................................306
Storingen verhelpen ..........................................................................................................................310

Oorzaken van papierstoringen ..........................................................................................310
Tips om storingen te voorkomen ......................................................................................310
Waar moet u kijken bij papierstoringen? ...........................................................................311

NLWW

xiii

background image

Het gedeelte bij de printcartridge ......................................................................................311
Invoerladen (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one) .....................................................313
Invoerladen (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..............................................................314
Uitvoerbak .........................................................................................................................317
Rechte papierbaan (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..................................................317
Papierbaan voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ...................................................................................................................................319
Er treden storingen op in de automatische documentinvoer (ADI) ...................................322

Berichten op het bedieningspaneel ...................................................................................................325

Signaal- en waarschuwingsberichten ...............................................................................325

Tabellen met signaal- en waarschuwingsberichten .........................................325

Kritieke foutberichten ........................................................................................................332

Tabellen met kritieke foutberichten ..................................................................332

Afdrukproblemen ...............................................................................................................................334

Problemen met afdrukkwaliteit ..........................................................................................334

Afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................334

Instellingen voor de afdrukkwaliteit ..................................................334

Afdrukkwaliteitsinstellingen tijdelijk wijzigen ....................334
Instellingen voor de afdrukkwaliteit wijzigen voor alle
toekomstige taken ...........................................................334

Defecten bij het afdrukken herkennen en corrigeren .......................................335

Controlelijst voor afdrukkwaliteit ......................................................335
Algemene problemen met de afdrukkwaliteit ...................................335

Problemen met de verwerking van afdrukmateriaal .........................................................340

Richtlijnen voor afdrukmateriaal .......................................................................340
Problemen met het afdrukmateriaal oplossen ..................................................340

Prestatieproblemen ...........................................................................................................342

Faxproblemen ...................................................................................................................................343

Problemen bij het ontvangen van faxen ...........................................................................343
Problemen bij het verzenden van faxen ...........................................................................345
Problemen met spraakoproepen ......................................................................................347
Problemen met de verwerking van afdrukmateriaal .........................................................348
Prestatieproblemen ...........................................................................................................349

Kopieerproblemen .............................................................................................................................350

Problemen voorkomen ......................................................................................................350
Problemen met afbeeldingen ............................................................................................350
Problemen met de verwerking van afdrukmateriaal .........................................................351
Prestatieproblemen ...........................................................................................................353

Scanproblemen .................................................................................................................................354

Problemen met gescande afbeeldingen oplossen ............................................................354
Problemen met scankwaliteit ............................................................................................356

Problemen voorkomen .....................................................................................356
Problemen met de scankwaliteit oplossen .......................................................357

Netwerkproblemen ............................................................................................................................358

Controleren of de all-in-one is ingeschakeld en on line is ................................................358
Printercommunicatieproblemen met het netwerk oplossen ..............................................358

Weergaveproblemen met bedieningspaneel .....................................................................................360
Problemen met de nieteenheid (HP LaserJet 3392 all-in-one) .........................................................360
Problemen met PostScript-fouten (PS) oplossen ..............................................................................361
Veelvoorkomende Macintosh-problemen oplossen ..........................................................................362

xiv

NLWW

background image

Problemen met Mac OS X V10.3 en Mac OS X V10.4 .....................................................362

Hulpprogramma's voor het oplossen van problemen ........................................................................364

Pagina's en rapporten van de all-in-one ...........................................................................364

Demopagina .....................................................................................................364
Configuratiepagina ...........................................................................................364
Pagina Status benodigdheden (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ................364

Faxrapporten ....................................................................................................................365

Faxactiviteitenlogboek ......................................................................................365
Faxbelrapport ...................................................................................................365
Telefoonboekrapport ........................................................................................365
Factuurcoderapport ..........................................................................................365

HP ToolboxFX ..................................................................................................................366

De HP ToolboxFX openen ...............................................................................366
Tabblad Problemen oplossen ..........................................................................366

Menu Service ....................................................................................................................367

De fabrieksinstellingen herstellen ....................................................................367
De papierbaan reinigen ....................................................................................367
T.30-opsporingsprotocol ..................................................................................368
Archiefafdrukken ..............................................................................................368

Bijlage A Accessoires en bestelinformatie

Benodigdheden .................................................................................................................................370
Geheugen (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .................................................................................370
Kabels en interfaceaccessoires .........................................................................................................370
Accessoires voor papierverwerking (HP LaserJet 3390 all-in-one) ...................................................371
Door de gebruiker te vervangen onderdelen .....................................................................................371
Papier en overige afdrukmaterialen ..................................................................................................371
Aanvullende documentatie ................................................................................................................373

Bijlage B Service en ondersteuning

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ............................................................................376
Beperkte garantieverklaring voor printcartridges ...............................................................................378
Informatie over service en ondersteuning .........................................................................................379
Klantenondersteuning van HP ...........................................................................................................379
Hardwareservice ...............................................................................................................................380
Uitgebreide garantie ..........................................................................................................................380
Richtlijnen voor het opnieuw verpakken van de printer .....................................................................381

Bijlage C Specificaties van de all-in-one

Afmetingen en gewicht ......................................................................................................................384
Elektrische specificaties ....................................................................................................................384
Energieverbruik .................................................................................................................................385
Omgevingsspecificaties .....................................................................................................................385
Geluidsniveau ....................................................................................................................................386

Bijlage D Informatie over wettelijke voorschriften

FCC-voorschriften .............................................................................................................................388
Milieuvriendelijk productiebeleid ........................................................................................................389

Milieubescherming ............................................................................................................389

NLWW

xv

background image

Ozon-productie .................................................................................................................389
Energieverbruik .................................................................................................................389
HP LaserJet-afdrukbenodigdheden ..................................................................................390
Nederlands .......................................................................................................................391
Taiwan ..............................................................................................................................392
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese
Unie ..................................................................................................................................392
MSDS (Material Safety Data Sheet) .................................................................................392
Voor meer informatie ........................................................................................................392

Telephone Consumer Protection Act (Verenigde Staten) .................................................................393
IC CS-03-vereisten ............................................................................................................................394
EU-verklaring voor telecomapparatuur ..............................................................................................395
Telecomverklaringen voor Nieuw-Zeeland ........................................................................................395
Conformiteitsverklaring (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 en 3050) ...................................................396
Conformiteitsverklaring (HP LaserJet 3052) .....................................................................................397
Land-/regiospecifieke veiligheidsvoorschriften ..................................................................................398

Laser safety statement .....................................................................................................398
Canadian DOC statement .................................................................................................398
Korean EMI statement ......................................................................................................398
Finnish laser statement .....................................................................................................399

Woordenlijst .....................................................................................................................................................401

Index.................................................................................................................................................................405

xvi

NLWW

background image

1